Tienpäällystystöiden digitalisaatiota edistävät kokeilut

Osana Liikenneviraston Digitalisaatiohanketta on toteutettu kokeiluja, joiden tavoitteena on kehittää tienpäällystystöiden suunnittelu- ja toteutusprosessin tehokkuutta ja parantaa lopputuotteen laatua digitalisaation avulla.

tieto valmiin päällysteen laadusta ja suunnitelman mukaisuudesta voitaisiin jatkossa todeta työn aikana automaattisesti kerättävän mittaustiedon perusteella

Päällystyskauden 2017 aikana on kokeiltu tiedontuotantomenetelmiä, joiden avulla tieto valmiin päällysteen laadusta ja suunnitelman mukaisuudesta voitaisiin jatkossa todeta työn aikana automaattisesti kerättävän mittaustiedon perusteella.

Kokeilut on toteutettu yhteistyössä päällystysurakoitsijoiden kanssa ELY-keskusten kilpailuttamien tienpäällystysurakoiden osana.

Lemminkäinen Infra Oy: Witos, Proroad, Pave-IR

NCC: REMIX-työn seuranta, Tiiveyden tarkkailu jyräyksessä, 3-D -koneohjattu jyrsintä

SL Asfaltti: Reaaliaikainen kokonaisvaltainen massan seuranta

Skanska Asfaltti Oy: Temp Cloud - Päällystystyön seuranta

Witos

Kokeiltiin monipuolista päällystystyömaan ohjaus- ja seurantajärjestelmää, joka kattaa kaikki työvaiheet; massan valmistuksen, kuljetuksen ja levitystyön seurannan.

Pro Road

Kokeiltiin uutta päällystystyömaan seurantajärjestelmää ja sen Harja-rajapinnan toimivuutta

Reaaliaikainen kokonaisvaltainen massan seuranta

Kokeiltiin asfalttiaseman tuotantoraportin ja levittimen käyttöliittymän kytkemistä yhteen reaaliaikaisen työn ohjauksen ja raportoinnin helpottamiseksi

Remix-työn seuranta

Testattiin lämpötilojen ja työmäärien  reaaliaikaista jatkuvaa mittausta kaasun kulutuksen optimointia sekä työn ja laadun raportointia varten 

3D -koneohjattu jyrsintä

Kokeiltiin, saadaanko jyrsinkoneen tuottaman mittaustiedon perusteella työn toteutuma raportoitua ja dokumentoitua IM4-formaatissa, ilman erillisenä työvaiheena toteutettuja tarkemittauksia.

Tiiveyden tarkkailu jyräyksessä

Testattiin jyrän mittaus- ja ohjausjärjestelmää päällystystyön tasalaatuisuuden varmistamiseen ja sen tuottamaa raporttia päällysteen tiivistymisen, jyrän ylityskertojen ja päällysteen lämpötilan raportointiin.

Pave-IR

Testattiin uutta päällysteen levitystyön aikana tapahtuvaa automaattista laadun mittausta ja verrattiin sitä toiseen tekniikkaan.

Temp Cloud - Päällystystyön seuranta

Kokeiltiin uutta edullisempaa laitteistoa päällysteen levitystyön aikana tapahtuvaan automaattiseen laadun mittaukseen ja raportointiin.

 

Yhteyshenkilö Väylässä on Katri Eskola puh. 029 534 3507

Sivu päivitetty 16.01.2019