Merenkulun älyväylä

$curSection.bigImageAltText.data

Liikenneviraston tavoitteena on tehdä navigoinnista turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Merenkulun älyväylä -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään syvyysmalleja, vedenkorkeustietoja ja -ennusteita, joiden avulla kuljetuksia pystytään optimoimaan olosuhteiden mukaan.

Hankkeen aikana tutkitaan myös meriolosuhteita ja -ennusteita sekä kehitetään turvalaitteiden kaukohallintaa.

Merenkulun turvallisuus parantuu aineistojen laadun parantuessa. Samalla asioiden käsittely nopeutuu ja yhtenäistyy digitaalisen käsittelyprosessin myötä. Lisäksi ympäristövahinkojen todennäköisyys pienenee, kun käytössä on paremmat tuotteet ja palvelut reitinsuunnitteluun ja navigointiin.

”Merenkulun älyväylä” on yksi Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahankkeista. Hanke ajoittuu vuosille 2016–2018.

Tavoitteet

  • Kehittää reitinsuunnittelun ja navigoinnin digitaalisia tietotuotteita sekä -palveluita, joiden avulla voidaan optimoida kuljetustehokkuutta ja lastimääriä sekä pienentää karilleajo- ja törmäysriskiä.
  • Kehittää ja siirtyä kansallisesti sekä Itämeren laajuudella yhtenäiseen korkeusjärjestelmään, joka mahdollistaa harmonisoidut navigointitiedot Itämeren alueella.
  • Kehittää olosuhdetietojen ja ennusteiden jakelua sekä turvalaitteiden kaukohallintaa helpottamaan navigointia haastavissa olosuhteissa.
  • Testata hankkeen aikana kehitettyjä palveluja ja ratkaisuja alukselle rakennettavassa testiympäristössä.
  • Hankkia digitaalinen maastomalli koko Saimaan kanavan alueelta.
reaktionapit
Sivu päivitetty 25.04.2018