West Coast VTS Master's Guide

1 VTS-område
VTS-området omfattar Bottenhavets kust från fyren Hylkkari till Vasa inklusive farlederna för handelssjöfarten, med undantag av områdena som administreras av hamnarna.
West Coast VTS-områdets gränslinje går mellan följande hörnpunkter:

 1. Hylkkari fyr, 60°57.2'N 21°09.5'E
 2. västerut till position 60°57.2'N 20°46.5'E
 3. till territorialvattengränsen i position 61°07.6'N 20°46.5'E
 4. och följer territorialvattengränsen till position 62°36.5’N 20°30.0’E
 5. 63°21.5'N 20°30.0'E
 6. Valsörarnas fyr 63°25.3’N 21°04.1’E
 7. Ritgrunds fyr 63°25.5'N 21°30.5’E

Öppna West Coast VTS Master's Guide

En noggrannare beskrivning av servicen som VTS-centralerna tillhandahåller finns i den allmänna beskrivningen av VTS-verksamheten.

2    Trafikrapportering
West Coast VTS använder arbetskanal 9.
Trafikrapportens innehåll:

 • Fartygets namn
 • Namn på rapporteringspunkten
 • Destination
 • Avsedd färdväg. Om en alternativ farled används, ska detta rapporteras.

Fartyg ska rapportera:

 • då de anlöper ett VTS-område
 • före ankring
 • vid avgång från ankarplats
 • då de förtöjts vid kaj
 • före avgång från hamnen
 • på rapporteringspunkterna i området
  • Sydgående fartyg ska rapportera 20 minuter innan de passerar Hylkkari till Archipelago VTS på kanal 71.
  • Nordgående fartyg ska rapportera 20 minuter innan de passerar Hylkkari till West Coast VTS på kanal 9.                

3  Områden med mötes- och omkörningsförbud
Följande områden i West Coast VTS-området har permanent mötes- och omkörningsförbud:

Vasa: Nygrunds port– Vasa hamn mellan longituderna 021º 18,1’ O och 021º 32,1’ O i 9,0 m farleden.
Kaskö: Raskens boj– Kaskö hamn mellan latituderna 62º 19,3’ N och 62º 20,8’ N i 9,0 m farleden.
Kristinestad: Kristinestads fyr– hamnen mellan longituderna 021º 10,2’ O och 021º 18,5’ O i 12,0 m farleden.
Raumo: Raumos södra farled mellan longituderna 21º 15,5’ O och 21º 23,8’ O i 12,0 m farleden
Detta förbud gäller inte möten och omkörningar, där åtminstone den ena parten är en bogserbåt eller ett till storleken jämförbart fartyg.

4  Fartbegränsningar
Valkeakarileden till Raumo (7,5 m): För fartyg med större djupgående än 7 m gäller en fartbegränsning på 8 knop (15 km/h)

5 Kontaktuppgifter
Västra Finlands sjötrafikcentral
Hertig Johans parkgata 21
20101 Åbo
Tfn:                      020 448 6645
E-post:               westcoast.vts@fta.fi
VHF                     ch. 9

reaktionapit
Sidan uppdaterad 14.05.2018