Hanko VTS Master's Guide

1 VTS-område
VTS-området täcker närområdena kring Hangö udd inklusive farlederna för handelssjöfarten i området mellan Fläckgrund och Jussarö, med undantag av områdena som administreras av hamnarna.
Hörnpunkternas koordinater:
59º 55,0' N 022º 53,0' O
59º 52,4' N, 22º 50,2’ O
59º 40,5’ N, 22º 50,2’ O
59º 40,5’ N, 23º 22,3’ O
59º 42,0’ N, 23º 33,0’ O
59º 52,1’ N, 23º 33,0’ O

Öppna Hanko VTS Master's Guide

En noggrannare beskrivning av servicen som VTS-centralerna tillhandahåller finns i den allmänna beskrivningen av VTS-verksamheten. -LINKKI YLEISOSIOON

2 Trafikrapportering
Hanko VTS använder arbetskanal 67.
Trafikrapportens innehåll:

 • Fartygets namn
 • Namn på rapporteringspunkten
 • Destination
 • Avsedd färdväg. Om en alternativ farled används, ska detta rapporteras.

Fartyg ska rapportera:

 • då de anlöper ett VTS-område
 • före ankring
 • vid avgång från ankarplats
 • då de förtöjts vid kaj
 • före avgång från hamnen.
 • på rapporteringspunkterna i området
  • Vid ankomst från Barösundshållet ska rapport avges 20 minuter innan Koverharleden (Nyberskan) passeras.
  • Ostgående fartyg ska rapportera 20 minuter innan de passerar Fläckgrund till Hanko VTS på kanal 67.
  • Västgående fartyg ska rapportera 20 minuter innan de passerar Fläckgrund till Archipelago VTS på kanal 71.

3  Områden med mötes- och omkörningsförbud
I Hanko VTS verksamhetsområde råder permanent mötes- och omkörningsförbud:
På avsnittet Smörsten–Norra Klippingen mellan latituderna 59º 49,3’ N och 59º 50,0’ N i 9,0 m farleden

4 Kontaktuppgifter
Finska vikens sjötrafikcentral
Vilhelmsbergsgatan 2-4
00500 Helsingfors
Tfn:                      020 448 5391
E-post:               supervisors.hki@fta.fi
VHF:                    ch. 67

reaktionapit
Sidan uppdaterad 25.10.2017