Digitraffic

Digitraffic är en tjänst som ger information i realtid om trafiken på vägarna och järnvägarna i Finland. Till en början omfattade Digitraffic bara information om trafiken och förhållandena på vägarna. Numera får man via tjänsten också information om trafiken på järnvägarna. Följande steg är att tjänsten utvidgas till att omfatta nya dataslag, såsom handelsfartygens AIS-positionsmeddelanden.

Vägtrafik

Creative Commons-licens
Bild frön väglagskamera av Trafikverket är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.

Digitraffic-tjänsten, som gäller vägtrafiken, är Trafikverkets tjänst som förmedlar information i realtid om trafiken och förhållandena på de finska vägarna. Största delen av de dataslag som förmedlas via Digitraffic-tjänsten fås från olika datainsamlingssystem som Trafikverket upprätthåller, såsom restidsinformation samt automatisk trafikmätning (LAM), vägväderstationer, bilder från väglagskameror och Vägtrafikcentralens störningsmeddelanden.

Digitraffic-tjänsten erbjuder användarna bland annat följande information om trafiken och förhållandena:

  • Uppgifter om framkomligheten i realtid
  • Historikuppgifter om framkomligheten dagen innan
  • Uppgifter om framkomligheten i medeltal under de 12 föregående veckorna
  • LAM-mätuppgifter i realtid
  • Fria hastigheter i realtid
  • Mätuppgifter i realtid från vägväderstationer
  • Lägesuppgifter från vägväderstationer
  • Väglagsprognoser för vägsträckor
  • Meddelanden om störningar

Järnvägstrafik

Creative Commons-licens
C10 (Sr2 3225 + 6 tvåvåningsvagnar) av Tomi Lapinlampi är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.

 

Trafikverket började hösten 2014 utveckla tjänsten för öppna data i järnvägstrafiken. I början av 2015 utökades Digitraffic-tjänsten, som erbjuder information om trafiken i realtid, med ett nytt öppet gränssnitt, där man kan söka information om tågtrafiken i maskinläsbar form. Som källa vid Trafikverket fungerar systemet för tilldelning av bankapacitet LIIKE, varifrån information kan plockas till gränssnittet för öppna data.

De dataslag som gränssnittet erbjuder består av uppgifter om tidtabeller och persontågens sammansättning. Uppgifterna om tidtabeller indelas i tre delar: trafiksituationen i realtid, kommande tidtabeller samt historikuppgifter om tåg som redan gått. Tekniskt är gränssnittet av REST-typ, där användarna kan plocka önskade uppgifter med hjälp av parametrar. Gränssnittet återsänder svaren i JSON-form.

Gränssnittet har öppnats för testbruk (Beta) 23.3.2015.

Sidan uppdaterad 27.10.2015