Arkivet för vattenvägsritningar

I Arkivet för vattenvägsritningar finns ritningarna över farleder och inre vattenvägar samt över konstruktionerna i dem. Till tjänsterna som erbjuds av Arkivet för vattenvägsritningar hör, förutom informationstjänsten, att arkivera, digitalisera och leverera ritningar till kunderna. VR Track Oy ansvarar för tjänsten.

Kontaktuppgifter till Arkivet för vattenvägsritningar

vesitiepiirustusarkisto@vr.fi

Tfn 040 8622 428

reaktionapit
Sidan uppdaterad 07.11.2017