Trafikledsverkets faktureringsanvisning för leverantörer

Fakturor till Trafikledsverket ska i första hand skickas som nätfaktura till adressen:

Trafikledsverket
Enheten som beställaren angett eller EDI-kodens namndel
PB 33
00521 Helsingfors

För att hanteringen av fakturan ska löpa smidigt, bör fakturan innehålla följande obligatoriska referensuppgifter:

  • Betalningsrat/Fakturans handläggare (L0000xxxx/Efternamn)
  • Övriga referensuppgifter, t.ex. projektnummer eller annan uppgift som meddelats i avtalet/beställningen
  • Byggplatsnyckel, anges i fakturor som omfattas av skyldigheten att lämna information vid byggande

Trafikledsverket har rätt att avvisa och returnera en faktura som innehåller bristfälliga uppgifter samt kräva att faktureraren skickar en ny faktura. Referensuppgifterna som ska föras in i fakturan kan kontrolleras på adressen talouspalvelut@vayla.fi.

Betalningsvillkor är 21 dagar.

Övriga uppgifter som behövs för nätfakturan:

Operatörskod: E204503 (OpusCapita Solutions Oy)
FO-nummer: 1010547-1
Momsnummer: FI10105471

OBS! EDI-koderna har förändrats från 1.1.2019. Vi ber er vänligen kontrollera koden som används på fakturorna främst av beställaren eller kontaktpersonen för kontraktet på Trafikledsverket. Förfrågan kan även riktas till talouspalvelut@trafikledsverket.fi.

EDI-koderna:                    

0037101054710910               Generaldirektörens underställda funktioner

0037101054710930               Projekt

0037101054710940               Trafikledshållning

0037101054710950               Trafikledsdrift och information

0037101054710960               Planering av transportnätverk

0037101054710031               Trafikledshållning, Kirsi Aalto

0037101054710032               Projekt, Anita Harju

0037101054710033               Projekt, Hannele Jäppinen

0037101054710041               Trafikledshållning, Kari Eväsoja

0037101054710042               Trafikledshållning, Pia Saarinen

0037101054710003               Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Förvaltningsfakturor för Tammerforsområdet

0037101054710004               Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Förvaltningsfakturor för Kouvolaområdet

0037101054710005               Trafikledsverket, RR-Management Oy

0037101054710006               Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Esbo

0037101054710007               Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Investeringsfakturor för Kouvola

0037101054710008               Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Investeringsfakturor för Tammerfors

0037101054710009                Trafikledsverket, investeringsfakturor för Uleåborg

0037101054710010               Trafikledsverket, Rejlers Oy

0037101054710011               Trafikledsverket, Welado Oy

0037101054710012               Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Uleåborg

0037101054710016               Trafikledsverket, HTJ Oy

0037101054710018               Trafikledsverket, Ramboll CM Oy, Seinäjoki

0037101054710019                Trafikledsverket, Ringbanan

0037101054710021                Trafikledsverket, Sweco PM Oy

Det är möjligt att göra nätfakturor i den statliga, avgiftsfria nätfaktureringstjänsten Supplier Portal. Företag kan registrera sig i Baswares Supplier Portal med sitt FO-nummer, medan t.ex. en personkund kan registrera sig på portalen med ett s.k. tekniskt FO-nummer. Det här består av siffran 4, ett födelsedatum och slutsiffran -0, dvs. 4ddmmåå-0. Man behöver inte använda sitt eget födelsedatum i det tekniska FO-numret, utan det kan vara fiktivt.

Mer anvisningar om hur man använder Baswares Supplier Portal finns på Statskontorets webbsida. Man kan också be om råd via adressen verkkolaskutus@palkeet.fi, tfn 0295 563 700.

Fakturor i pappersform accepteras bara i undantagsfall och dessa skickas till adressen:

Trafikledsverket
Enheten som beställaren angett eller EDI-kodens namndel.
PB 96230
01051 FAKTUROR

Både fakturan och kuvertet ska innehålla samma adress och referensuppgifter.

reaktionapit
Sidan uppdaterad 18.01.2019