HELRA - Helsingfors bangård

Pågående projekt

Trafikledverkets projekt för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA) ingår i ett mera omfattande projekt för att utveckla bannätet i Södra Finland.  

HELRA - Hur projektet framskrider

Trafikledverkets projekt för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA) ingår i ett mera omfattande projekt för att utveckla bannätet i Södra Finland.

Inom projektet ändras spåren på Helsingfors bangård så att de bättre svarar mot den ökade trafikmängden. HELRA-projektet effektiverar verksamheten på Helsingfors bangård och minskar tågens störningskänslighet. Efter slutfört projekt kan tågkapaciteten mellan Helsingfors och Böle ökas från 74 tåg till nästan 90 tåg i timmen. Under ett dygn innebär detta en ökning på 200 tåg.

Tidsplanen för byggandet av bangården beror på tidsplanen för byggandet av Centrumkvarteret och Västra tilläggsspåret i Böle och åtgärderna som vidtas där. Byggandet av HELRA-projektet påbörjades 2016 och projektet blir klart före slutet av 2020.

Inom HELRA-projektet installerades åtta växelförbindelser 2016-2018, vilket förbättrade trafikstyrningens flexibilitet på bangården. Sommaren 2018 förnyades säkerhetssystemanordningens funktionalitet på bangårdens yttersta spår. Under 2019 fortsätter arbetet med att förbättra de mittersta spåren och 2020 genomförs de spårändringar och uppdateringar av säkerhetsanordningar som hör till projektet Västra tilläggsspåret i Böle.

Man strävar efter att minimera störningarna och trafikpåverkan till följd av byggandet med hjälp av god förhandsplanering. En stor del av arbetsskedena för spårändringarna kan genomföras utanför rusningstid.

Byggnadsplanering 2015-2018
Byggandet påbörjades 2016
Ändringen av spårmodellen blir klar 2020, men den beror på tidsplanen för Västra tilläggsspåret i Böle.

Kostnaderna för ändringarna på bangården beräknas uppgå till 55 miljoner euro. Byggnadsplaneringen erhåller TEN-T finansiering. HELRA-projektet blir klart 2020.

Undantag i huvudstadsregionens närtågstrafik på grund av banarbete

Trafikledsverket gör sommaren 2019 banarbete längs banavsnittet Helsingfors-Böle, vilket kommer att påverka tågtrafiken. Arbetet berör Helsingfors bangård och Böle stationsområde.Uppdatering av säkerhetsanordningar påverkar huvudstadsregionens närtågtrafik, och under tiden 24-30.6 och 15-28.7 kommer vissa tåg på kustbanan att annulleras. Ett fåtal mindre undantag i närtågstrafiken är också att vänta på grund av banarbetet.

Resenärer ombeds kontrollera tågens tidtabeller och avgångsplattformar från stationens informationstavlor. Mer information om ändringar hittas även på webbplatserna HSL.fi, reittiopas.hsl.fi och VR.fi.

Numreringen för plattformar ändras i Böle i augusti

Numreringen för plattformar ändrar vid Böle station på måndag 12.8 när plattform 5b blir 6 och plattform 6 blir 7 osv. Efter ändringarna kommer plattformarna att vara numrerade mellan 1 och 10. 
Tågtrafiken på det nya tilläggsspåret börjar i oktober och den nya plattformen kommer ha nummer 11. 

reaktionapit
Sidan uppdaterad 14.06.2019