Kantatien 45 parantaminen Vantaanjoen kohdalla

Hankkeen tarkoituksena on korjata Vantaanjoen ylittävien siltojen pintarakenteet sekä siltojen tulopenkereiden painumat, jotka näkyvät ajoradalla asfalttipäällysteen painumina.

Vantaanjoen kohdalla.

Hankkeen tausta

Siltojen eteläisissä tulopenkereissä juuri ennen siltaa on viimeisten muutaman vuoden aikana syntyneet paikalliset painumat tien poikkisuunnassa. Lisäksi sillan tulopenkereissä on pitkän ajan kuluessa syntyneitä painumia, joita on osittain korjattu lisäämällä asfalttikerroksia. Päällystepaksuudet ovat tämän johdosta suuria, n. 0,40-1,0 m. Siltojen liikennemäärät  suuntaa kohden on noin 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kartta Vantaanjoen kohdalla. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tien geoteknisen turvallisuuden parantaminen, jotta painumia ei jatkossa syntyisi. Korjaustyö on kiireellinen, sillä painumat aiheuttaisivat väistämättä sillan tukirakenteille huomattavia vaurioita.

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Työt alkoivat huhtikuussa 2019 tilapäisten liikennejärjestelyjen rakentamisella. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuun lopussa 2020. Rakennustyöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin koko hankkeen ajan.

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on noin 5,95 M€.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Sweco PM Oy. Työn toteutuksesta vastaa urakoitsija GRK Infra Oy.

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.07.2020