Vantala-Rantakulmantie, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pori

Ratasuunnitelma koskee Porin kaupungissa sijaitsevia tasoristeyksia Vantala ja Rantakulmantie.

Hankkeen taustat

Väylävirasto päätti 6.4.2020 käynnistää ratasuunnitelman Porissa sijaitsevien Vantala – Rantakulmantie tasoristeysten turvallisuuden parantaminen. Tasoristeykset sijaitsevat Pori – Mäntyluoto- rataosalla ratakilometrillä 4326+592 (Vantala) – 327+615 (Rantakulmantie).

 

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta Vantalan ja Rantakulman tasoristeykset voidaan poistaa ja kulku järjestetään korvaavilla katujärjestelyillä ja olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen.
 
 

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu 4.5.2020 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa
www.vayla.fi/kuulutukset sekä julkaistu ilmoitus 5.5.2020 Satakunnan Kansa- lehdessä.

Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

 

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa https://vayla.fi/-/kuulutus-vantala-rantakulmantie-tasoristeysturvallisuuden-parantaminen-ratasuunnitelma-pori

 

 

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 06.05.2020