Valtatien 5 liikenneturvallisuustoimenpiteet välillä Siilinjärvi-Lapinlahti, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon ELY-keskus toteuttaa valtatie 5:llä, Siilinjärvi-Lapinlahti välillä, joukon liikenneturvallisuutta parantavia liittymäjärjestelyjä. Tarkoituksena on tehdä pienehköjä korjaustoimenpiteitä, joilla liikenteen sujuvuus ja ennen kaikkea turvallisuus paranee. Tiesuunnitelmat on laadittu talven 2017-2018 aikana. Työt kohteilla alkoivat kesäkuun alussa 2019.

Kohteista suurin osa on Siilinjärvellä, Pyylammintien ja Hoikin risteyksen välillä. Viisi kohdetta on Lapinlahdella, Tikankoskentien ja Nerkoon välillä. Kohteet on valittu viime vuosien onnettomuuskehityksen perusteella.

Tavoitteena on poistaa vaarallisimpia yksityistieliittymiä ja parantaa jäävien liittymien turvallisuutta pienillä toimenpiteillä. Maanteiden risteyksistä parannetaan Siilinjärvellä Aappolan ja Hoikin risteyksiä, Lapinlahdella Varpaisjärventien ja Nerkoon koulun risteyksiä, sekä vitostiellä Nerkoontien ja Aisomäentien liittymien pysäkkejä.

Kohteista on vuosien 2017 ja 2018 aikana laadittu tie- ja rakennussuunnitelmat. Suunnitelmia on esitelty 12.12.2017 Siilinjärvellä ja 13.12.2017 Lapinlahdella. Tilaisuuksissa alueen asukkailla on ollut mahdollisuus tutustua ratkaisuehdotuksiin ja antaa niihin palautetta ja parannusehdotuksia vielä ennen virallisen tiesuunnittelun julkaisemista.

Tiesuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 30 päivän ajan Siilinjärven ja Lapinlahden kunnissa maaliskuun ajan. Kunnat tiedottivat nähtävillä oloajasta kuntien ilmoitustauluilla sekä paikallislehdissä. Kesän 2018 aikana tiesuunnitelmaan on vielä tehty pieniä muutoksia meluaitasuojausten osalta. Tiesuunnitelmaan tulleista muutoksista on lähetetty kuulemiskirjeet niille kiinteistöjen omistajille, joita meluaitasuojaukset koskevat.

Liikennevirasto(nykyinen Väylävirasto) on antanut tiesuunnitelmalle 9.11.2018 hyväksymispäätöksen.Hanke toteutetaan valtiovarainvaliokunnan liikenneturvallisuuden parantamiseen kohdentamalla perusväylänpidon lisärahoituksella. Valtatie 5:n liittymäjärjestelyjen suunnitteluun ja rakentamiseen on käytettävissä 1,5 milj. euroa. Hanke toteutetaan 2019 kesällä.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.05.2020