Vt 5 alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen järjestelyt, Kuusamo

Uuden alikulkukäytävän ja kevyen liikenteen väylän rakennustyöt ovat käynnistyneet Kuusamon keskustan pohjoispuolella valtatiellä 5.

Urakkaan sisältyy uuden kevyen liikenteen väylän rakentamista noin 0,7 km matkalle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen valtatien 5 kohdalle. Lisäksi urakkaan sisältyy Järvenpääntien liittymäalueen parantaminen. Työalue sijaitsee välillä Meskusvaarantie - Evakkotaival.

Hankkeella parannetaan kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Suunnittelualueen kartta

Urakasta aiheutuvaa liikennehaittaa ei voi kokonaan välttää, mutta se pyritään mahdollisuuksien mukaan minimoimaan. Töiden toteuttamiseksi alikulkukäytävän kohdalle rakennetaan kiertotie, jonne valtatien 5 liikenne rakennustöiden ajaksi ohjataan. Työmaa-alueen kiertotien kohdalla nopeusrajoitus tulee olemaan 30 km/h ja muilta osin 50 km/h.

Hankkeen kustannukset ovat noin 700 000 €.

Päätoteuttajana toimii Maanrakennus J. Päkkilä Oy. Työt valmistuvat lokakuussa 2020.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 27.05.2020