Mt 15716 kevyen liikenteen väylä välillä Urheilukentäntie-Tuppihaantie

Suunnittelualue sijaitsee Kontiolahden kunnassa, Pohjois-Karjalassa, vanhalla Nurmeksentiellä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta toteuttamalla alueelta puuttuva kevyen liikenteenväyläosuus.

Nykytila ja ongelmat

Vanhan Nurmeksentien (mt 15716) liikennemäärä on suuri ja tien poikkileikkaus kapea. Kevyen liikenteen kulkijoiden ei ole turvallista liikkua maantien pientareella.

Maantien varrella on jo nykyisin runsaasti vakituista asutusta sekä koululaisia ja tulevaisuudessa kunta on lisäämässä tonttitarjontaa alueella.

Hankkeen sisältö

Hanke sisältää uuden kevyen liikenteen väylän suunnittelun ja toteutuksen maantien 15716 (Vanha Nurmeksentie) varteen välille Urheilukentäntie-Tuppihaantie noin 3,7 km:n matkalle. Työhön sisältyy myös maantien valaistuksen saneerausta.

Hankkeen tilanne

Kesällä 2019 alueella tullaan tekemään pohjatutkimuksia ja mittauksia. Syksyllä suunnitelmasta tullaan järjestämään yleisötilaisuus.

Hankkeen toteutuskustannukset ovat noin 1,2 - 1,4 milj. euroa. Hanke pyritään aloittamaan kesällä 2020.

reaktionapit
Sivu päivitetty 26.06.2019