Työturvallisuuskilpailu 2017

Työturvallisuuskilpailu 2017 on päättynyt. Kilpailuun jätettiin yhteensä 109 ehdotusta.

Kilpailun arviointiraati kokoontui 17.11.2017 ja valitsi kolme ehdotusta palkittaviksi. Nämä kolme ehdotusta palkittiin 1.12.2017 Työturvallisuusaamupäivässä. Palkituille on ilmoitettu erikseen. Kaikille kilpailuun osallistuneille lähetetään sähköpostilla tieto palkituista sekä kilpailusta. 

Lue tästä lisää: Liikenneviraston työturvallisuuskilpailun voittajat on valittu

Kilpailuun jätettyjä ehdotuksia arvioitiin seuraavin kriteerein:

  • Innovatiivisuus ja uutuusarvo
  • käytännöllisyys ja kustannustehokkuus
  • vaikuttavuus ja toteuttamiskelpoisuus
  • infra-alan työturvallisuuskulttuuria edistävät ominaisuudet

Kilpailun aikataulu ja kilpailuun osallistuminen

Kilpailu on päättynyt. Kiitos osallistuneille!

Palkinnot

Paras ehdotus palkitaan 5000 euron, toiseksi paras 3000 euron ja kolmanneksi paras 2000 euron rahapalkinnolla.

Kilpailun järjestäjän vastuu ja oikeudet

Liikennevirasto noudattaa toiminnassaan Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621).
Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- ja ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, mikäli tiedon antaminen aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. 

Ehdotuksen jättäjää pyydetään yksilöimään ja perustelemaan ehdotuksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot. Sähköisessä webropol-hakulomakkeessa on tälle oma kohtansa täytettäväksi.

Kilpailun järjestäjällä on kilpailun päätyttyä oikeus ilman korvausta julkistaa tai julkaista, välittää, saattaa yleisön saataville, muokata tarpeen mukaan sekä käyttää Liikenneviraston omassa toiminnassa palkittavien ehdotusten lyhyitä kuvauksia. Kilpailun järjestäjä pyytää lyhyet kuvaukset palkittavilta erikseen.

Mikäli kilpailun järjestäjä toteaa ehdotuksen sellaiseksi, että sitä voitaisiin jatkokehittää yhteistyössä joko Liikenneviraston tai muun liikennealan toimijan kanssa, tullaan ehdotuksen jättäjän kanssa neuvottelemaan mahdollisesta yhteistyöstä kilpailun päätyttyä.
 

Arviointiraati

Kilpailuun jätetyt ehdotukset käsitellään arviointiraadissa. Arviointiraati perustelee valintansa vain palkittujen ehdotusten osalta.  Kaikille kilpailuun osallistuneille annetaan lyhyt palaute palkittujen ehdotusten valintavaiheen päätyttyä. Arviointiraati käsittelee ehdotukset luottamuksellisesti.

Arviointiraadin jäsenet:

  • Mirja Noukka, ylijohtaja, Liikennevirasto
  • Risto Lappalainen, työturvallisuuspäällikkö, Liikennevirasto
  • Tiina Jauhiainen, T&K ohjelmajohtaja, Liikennevirasto
  • Paavo Syrjö, toimialajohtaja, Infra Ry
  • Matti Harjuniemi, puheenjohtaja, Rakennusliitto
  • Kaarina Myyri-Partanen, johtaja, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
reaktionapit
Sivu päivitetty 08.04.2019