Liikennejärjestelyt ja muut vaikutukset hankealueeseen

Kaikki ajankohtaiset liikennejärjestelyt ja urakoiden muut vaikutukset lähiympäristöön päivitetään tälle sivulle.

Viikonlopun pitkä liikennekatko 10.-12.7.2020

Katko alkaa perjantaina 10.7. klo 19  ja päättyy sunnuntaina 12.7. klo 19. Liikennekatkoa hyödynnetään mm. näihin työvaiheisiin:

  • Lauritsalan liikennepaikan urakassa asennetaan uusi vaihde V225 liikennepaikan Lappeenrannan puoleiseen päähän.
  • Vanhan Karjasillan ja Jänhiälän alikulkusillan välisellä osuudella suoritetaan radan kaarreoikaisu. Tyrmin alikulkusillan siltatyömaalla tehdään porapaalutustöitä perjantaina klo 23.50 – sunnuntaina klo 6 välisenä aikana.
  • Imatralla Sienimäen alueella tehdään maanrakennustöitä, kallioporauksia ja räjäytyksiä alla olevaan karttaan merkityllä alueella.

Etenkin kaksi jälkimmäistä työtä aiheuttavat melua ja tärinää lähialueelle. 

 

IMATRA

Tainionkoskentien alikulkusillan teline- ja muottityöt siirtävät jalankulun ja pyöräilyn reitit Tainionkoskentien länsipuolelle. Järjestely on voimassa noin kolme kuukautta.

______________________________________

Sienimäen vanha ylikulkusilta puretaan, ja aikanaan paikalle rakennetaan uusi silta. Ensimmäisessä vaiheessa tehtävä sillan purkaminen vaikuttaa jalankulun ja pyöräilyn reitteihin. Vaihtoehtoinen kartassa esitetty reitti on merkitty myös maastoon opastein. Reitit ovat voimassa 20.4. alkavalta viikolta.

 

Sillanrakentamisen vuoksi suljemme Joutsenonkadun Poventsan alikulkusillan kohdalta 27.1. – 12.8.2020 väliseksi ajaksi. Liikennejärjestelyt sujuvat karttakuvan mukaisesti.

 

 

LAPPEENRANTA

Joutsenrannan alikulkusillan rakentamiseen liittyvä kiertotiejärjestely on voimassa Lappeenrannassa 4.5. alkaen.

Katu katkaistaan alikulkusillan kohdalta moottoriajoneuvoliikenteeltä Varastotien ja Laastitien risteyksistä. Pellisenrannantien kautta kulkeva kiertotie viitoitetaan maastoon kuvan osoittamiin kohtiin. Jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä on kulkuyhteys siltapaikan läpi. Järjestelyt tulevat voimaan maanantaina 4.5., ja ne kestävät elokuuhun. 

________________________________________________

Vt 6 Lappeenrannan suuntaan menevä toinen kaista Joutsenon kohdalta on suljettuna noin 1,5 kilometrin matkalta Rataurakka 1 ratatöiden vuoksi 27.4. alkaen. Järjestely alkaa Joutsenon tv-maston kohdalta ja päättyy Kesolan rampille. Imatran suunnan liikenteeseen järjestelyllä ei ole vaikutusta. Nopeusrajoitus kyseisellä kohdalla tulee olemaan 50 km/h. Liikennejärjestelyjen kesto on noin kuusi viikkoa.

______________________________________

Tunnelikadun alikulkusillan työt muuttavat jalankulun ja pyöräilyn väyliä Karjalantiellä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittejä siirretään kesäkuuhun asti puolelta toiselle rakentamisen eri vaiheissa.

 

Teollisuustie suljetaan ajoneuvoliikenteeltä kunnallistekniikan laitteiden ja putkistojen siirtotöiden takia 2.3. alkaen. Huhtikuussa alkavat sillanrakentamiseen liittyvät työt, jotka ajoittain sallivat liikenteen kulun työmaan läpi. Ajoneuvoliikenne kulkee kiertoreitillä. Tavoitteena on avata katu taas kaikelle liikenteelle loppukesästä 2020.

______________________________________________

reaktionapit
Sivu päivitetty 09.07.2020