Maantien 370 (Valkealanväylän) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Ravikylän kohdalle, Kouvola

Nykytilanne

Maantie 370 (Valkealanväylä) on pohjoinen sisääntulotie Kouvolan keskustaan Mikkelin ja Heinolan suunnista. Se on tärkeä yhteys Kouvolan ja Kuusankosken suunnista Valkealaan niin ajoneuvo- kuin jalankulku- ja pyöräliikenteelle. Jalankulku- ja pyöräilyväylän puuttumisen vuoksi pyöräilijät ja jalankulkijat joutuvat kulkemaan pientareella Ahlmanintieltä aina Kuusanlammentien liittymän saakka. Tällä osuudella liikenneturvallisuus on heikko ja tien parantamisella on korkea prioriteetti.

Maantien 370 liikennemäärä on 7000–8000 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista raskaita ajoneuvoja on noin 280. Tiellä liikkuu keskimäärin 100–200 pyöräilijää ja jalankulkijaa vuorokaudessa.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Maantielle 370 Ravikylän kohdalle toteutetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä Ahlmannintien/Talonpojantien ja Kuusanlammentien välille. Väylä sijoittuu Valkealanväylän itäpuolelle. Lisäksi tehdään vähäisiä liittymä- ja pysäkkijärjestelyjä.

Hanke parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita ja liikenneturvallisuutta. Samalla luodaan jalankulkuun ja pyöräilyyn kannustavat turvallisemmat ja viihtyisämmät olosuhteet.

Tiesuunnitelma ja osallistumismahdollisuudet

Hankkeen rakentamisen mahdollistava tiesuunnitelma on valmistunut syksyllä 2019. Hyväksymispäätös annettaneen loppuvuodesta 2020. Rakentamiseen tarvittava rakennussuunnitelma on valmistut syyskuussa 2019.

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.04.2020