Usein kysyttyä

Kuinka pitkä raide on?
Noin 1,5 km - laituri mukaan lukien.
Kuka vastaa lisäraiteen rakennuttamisesta?
Väylävirasto.
Minne lisäraide sijoittuu?
Lisäraide sijoittuu Pasilan aseman länsipuolelle nykyisten raiteiden tasoon. Raide yhdistetään samoihin liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmiin kuin muutkin nykyiset Pasilan läpi kulkevat raiteet.
Miksi läntinen lisäraide tarvitaan?
Liikennöinti Pasilassa vaikuttaa koko Suomen junaliikenteeseen. Matkustajamäärät ja junavuorot lisääntyvät jatkuvasti eikä nykyinen raidekapasiteetti riitä. Läntinen lisäraide lisää Pasila-Riihimäen -suunnan raidemäärää, jolloin voidaan kulkea kahta raidetta pitkin molempiin suuntiin. Se sujuvoittaa junaliikennettä. Myös tavaraliikenteen häiriöt vähenevät kun matkustajajunien täsmällisyys paranee.
Miten Pasilan asema uudistuu?
Pasilan rautatieasema uudistetaan täysin ja siitä tulee osa YIT:n urakoimaa Pasilan keskustakorttelin Triplaa. Asemalla uusitaan liukuportaita, hissejä sekä asema-aukio, rakennetaan polkupyörien liityntäpaikkoja ja opasteita sekä parannetaan junapaloturvallisuutta. Aseman eteen nousee uusi raitioliikenteen ja bussien pysäkkien kokonaisuus. 
Tuleeko rakentamisesta häiriöitä?
Jotta rakennustöistä aiheutuisi matkustajille ja muulle liikenteelle mahdollisimman vähän haittaa, tehdään ne yhtä aikaa Tripla-keskuksen rakennustöiden kanssa. Väylä, Helsingin kaupunki, ja kaikki alueen rakennuttajat pyrkivät minimoimaan rakentamisesta tulevat häiriöt. Kaupunki, Väylävirasto, Senaatti-kiinteistöt, HSL ja HKL sekä alueen rakentajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja sovittavat työvaiheitaan yhteen sekä tiedottavat yhdessä työnaikaisista järjestelyistään muun muassa järjestämällä yhteisiä yleisötilaisuuksia.
 
Miten voin vaikuttaa hankkeen suunnitteluun ja saada siitä lisätietoa?
Kysymyksiä voi esittää ja antaa palautetta Uusi Pasila -Facebook-sivuilla. Palautetta voi antaa myös Väylän palautelomakkeen kautta. Sähköpostia voi lähettää myös suoraan projektipäällikölle
Hankkeen etenemistä voi seurata näiltä verkkosivuilta: www.vayla.fi/keskipasila
 
Mitä hyötyä lisäraiteesta on joukkoliikenteen käyttäjille?
Kauko- ja lähijunien myöhästely vähenee ja junavuoroja voidaan lisätä.
Mitä hyötyä Suomelle?
Liikennöinti Pasilassa vaikuttaa koko Suomen junaliikenteeseen. Uuden raiteen rakentaminen vähentää häiriöitä ja sujuvoittaa junaliikennettä kauttaaltaan. Tavaraliikenteenkin häiriöt vähenevät kun matkustajajunien täsmällisyys paranee. Lisäksi raideliikenne on ympäristöystävällinen ja tehokas joukkoliikennemuoto. 
Mitä hyötyä kaupunkilaisille?
Toimiva liikenne on toimivan pääkaupunkiseudun edellytys. Lisäraide tuo kaivattua joustavuutta kaikkeen raideliikennöintiin. Pasilaan pääsee entistä helpommin ja nopeammin.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.05.2020