Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä

Hankekuvaus

Valtatie 9 (E63) on osa TEN-T kattavaa verkkoa ja raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Valtatie 9 on merkittävä länsi-itäsuuntainen poikittaisyhteys, joka yhdistää Tampereen ja Jyväskylän kasvavat kaupunkiseudut toisiinsa. Tiesuunnittelun tavoitteena on parantaa valtatien 9 liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta Säyrylän kohdalla muuttamalla Himoksen nelihaarainen tasoliittymä eritasoliittymäksi. Hankkeessa parannetaan myös joukkoliikenneinfraa sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen tammikuussa 2020. Suunnittelukonsulttina toimii Sitowise Oy.

Vuoropuhelu

Kaikille avointa yleisötilaisuutta, jossa tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään, ei ole järjestetty koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Sen sijaan alueen asukkaita, maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita on pyydetty katsomaan alla olevat esittelyvideot ja tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin itsenäisesti.

Tiesuunnitelman esittelyvideo (youtube)     

Siltojen esittelyvideo (youtube)      

Suunnitelmaluonnokset                            

Suunnitelmaluonnoksiin saatiin lähinnä suunnittelualueen maanomistajilta runsaasti kommentteja, joiden pohjalta suunnitelmia muutettiin ja uudet luonnokset lähetettiin 20.5.2020 maanomistajille kommentoitavaksi. Myös muutetuista suunnitelmista saatiin paljon palautetta. Kaikki saadut palautteet on käsitelty hankeryhmässä ja suunnittelua on päätetty jatkaa ensimmäisten luonnosten (14.4.2020) pohjalta.

Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Jatkotoimenpiteet

Tiesuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset ja se valmistuu elokuussa 2020, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan ELY-keskuksen kuulutukset-sivulla (aluevalinta Keski-Suomi) sekä ilmoitetaan Keskisuomalaisessa ja Jämsän Seutu -lehdessä.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toteutus

Uuden eritasoliittymän rakentamisen kustannusarvio on noin 6,0 M€. Kohteen toteuttamisesta on tehty rahoituspäätös ja rakentaminen alkaa näillä näkymin keväällä 2021.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 08.06.2020