Mt 16684 (Vesangantie) ja mt 16685 (Ruokkeentie) jalankulku- ja pyöräilyväylät, Jyväskylä, tiesuunnitelma

Hankekuvaus

ELY-keskus on kartoittanut yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa Jyväskylän seudun kävely- ja pyöräilyreittien parantamistarpeita. Tavoitteena on edistää kevyen liikenteen kasvumahdollisuuksia työmatkaliikenteessä sekä vapaa-ajalla tehtävissä matkoissa.

Ruokkeen alueella ei tällä hetkellä ole jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Ruokkeen suunnasta kaupunkiin päin tehdään kuitenkin enenevässä määrin työ- ja koulumatkoja pyöräillen. Tässä hankkeessa suunnitellaan seuraavat uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät:

- maantie 16684 (Vesangantie) välillä Ruokkeentie - Könkkölä

- maantie 16685 (Ruokkeentie) välillä rautatien tasoristeys - Soikkalantien liittymä

Suunnitelman tavoitteena on parantaa maanteiden yleistä liikenneturvallisuutta sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneolosuhteita.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu syyskuussa 2019. Tiesuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa ja suunnittelukonsulttina toimii Sitowise Oy. Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille 30.10.2019. Tiesuunnitelma valmistuu kesäkuussa 2020, jonka jälkeen se asetetaan yleisesti nähtäville Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti. Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tiesuunnitelmasta lausunnot Jyväskylän kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta.

Tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu syksyllä 2020.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.
reaktionapit
Sivu päivitetty 28.05.2020