Hankkeen liikennejärjestelyt

Kehä I Laajalahti-hankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt päivitetään tälle sivulle. Päivitetty 13.7.2020.

Sakkolan alikulkukäytävä suljetaan purku- ja vesihuoltotöiden takia 15.7.-15.8. väliseksi ajaksi. Kehä I:n puolelta toiselle liikkuminen onnistuu sulun aikana Ruukinrannan alikulun kautta Leppävaaran suunnassa ja Otaniemen päässä käyttäen Maarinportaan ylikulkusiltaa. 

Kurkijoentien alueella aletaan rakentaa Kehä I:n varteen uutta melusuojausta. Tästä johtuen alueen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin tulee muutoksia tiistaina 14.7. alkaen. Yhteys Leppävaaran suuntaan sekä Ruukinrannan alikulkukäytävälle säilyy Lumivaarantien ja Lumivaaranpolun kautta. Kiertoreitit näkyvät oheisesta kartasta ja maastossa kulkua ohjaavat keltaiset opasviitoitukset.

Kartassa on kuvattuna Kurkijoentien liikennejärjestelyt

PÄIVITYS 10.7.: Kehä I:n liikenne on siirretty 9.7. Sakkolan alikulkukäytävän uudelle sillalle molemmista ajosuunnista samalla kertaa. Aiemmin ilmoitetun mukaan kiertotien muutos ajosuunnassa Kehä I länteen (Tapiola) piti ottaa käyttöön vasta 14.7. 

Ajoneuvoliikenteen liikennejärjestelyihin tehdään muutoksia Sakkolan alikulkukäytävän kohdalla kahdessa osassa heinäkuun alkupuolella. Muutos ajossuunnassa Kehä I itään (Leppävaara) otetaan käyttöön 9.7. alkaen. Kiertotien muutos ajossuunnassa Kehä I länteen (Tapiola) otetaan puolestaan käyttöön 14.7. Lisäksi pysäkki E2054 Laajaranta suljetaan pysyvästi 6.7.2020. Kaikki muutokset näkyvät oheisessa kartassa.

HSL:n tiedote Laajarannan pysäkin poistumisesta.

Karttakuvassa ajoneuvoliikenteen kiertotie Sakkolan alikulkukäytävän kohdalla.

Torstaina 28.5. liikennejärjestelyihin tehdään muutoksia Turvesuontien kiertoliittymästä Leppävaaran suuntaan kahdessa vaiheessa touko-kesäkuussa. Kiertotien muutos ajosuunnassa Kehä I itään otettiin käyttöön torstai-iltana 28.5. Samalla myös pysäkin E1216 sijainti siirtyi. Kiertotien muutos ajosuunnassa länteen toteutetaan puolestaan kesäkuun aikana. Kaikki muutokset näkyvät linkin takaa löytyvästä kartasta.

Maanantaina 27.4. tehtiin pieni muutos Kurkijoentien idän suunnan pysäkin (E1201) sijaintiin. Pysäkki siirtyi Ruukinrannan alikulkukäytävän Leppävaaran puolelle, yhteensä noin 50m.

Kehä I:n ja Turvesuontien tasoliittymä muuttui kiertoliittymäksi 5.3. Kehä I:llä on liikennettä jaksottavat liikennevalot ennen liikenneympyrää idästä Leppävaaran suunnasta ajettaessa, jotta Turvesuontieltä autot pääsevät kiertoliittymään myös ruuhka-aikoina. Liikennevalot ovat käytössä aamulla klo 5.30-9.45. Kiertoliittymäjärjestely on voimassa arviolta tämän vuoden ajan. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin kiertoliittymän käyttöönotolla ei ole vaikutuksia, paitsi idän suuntainen joukkoliikenteen pysäkki E1216 Turvesuontie siirtyy joitakin metrejä muutoksen johdosta.

Pysäkkien E1215 Kurkijoentie ja E1201 Kurkijoentie sijainteihin Ruukinrannan alikulun läheisyydessä on tehty pieniä muutoksia 4. ja 10. helmikuuta. Lisäksi linjan 555 käyttämä pysäkki idän suuntaan Kehä I:n varressa Sakkolan alikulun läheisyydessä (pysäkki E1218 Laajaranta) poistui käytöstä pysyvästi 4.2.2020. Korvaava pysäkki on ajosuunnassa seuraava pysäkki eli E1216 Turvesuontie.

Sakkolan alikulkukäytävä on taas auki alkutalven purkutöiden jälkeen. Turvesuontien alikulkukäytävän kautta on pääsy vain Kehä I:n varren linja-autopysäkille.

Ajoneuvojen kiertotiet näkyvät oheisesta kartasta. Molempiin suuntiin kulkevat Kehä I:n välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiertotiet ovat kaksikaistaisia. Ajoneuvoliikenteen yhteydet Kehä I:lle Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannantieltä on suljettu pysyvästi. Hankkeen valmistuttua Kurkijoentien risteyssiltaa pitkin pääsee Laajalahdesta Ruukinrantaan.

HSL:n linjat 113, 113N, 212 sekä 213N siirtyvät käyttämään Turvesuontien yhteyttä Kehä I:lle. Raivaaja-aukion ja Laajalahden koulun pysäkit jäävät ajamatta ja Kirvuntiellä Laajalahden keskuksella otetaan käyttöön uusi korvaava linja-autopysäkki näille linjoille.

Laajarannassa Sakkolantien läheisyyteen on tehty uusi kiertoreitti, jotta kävelijöiden ja pyöräilijöiden yhteys Ruukinrannan ja Villa Elfvikin suuntaan säilyy työmaan aikanakin Kehä I:n itäpuolella. Jalankulun ja pyöräilyn väylien karttaan on merkitty myös kaikki muut voimassaolevat kävelyn ja pyöräilyn liikennejärjestelyt.

Kartat liikennejärjestelyistä

Kehä I Ajoneuvojen kiertotie.

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.07.2020