Päällystystyöt

Uudenmaan ELY -keskus toimii Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella.

Teiden päällysteiden uusimiseen ja tiemerkintöjen tekemiseen on Uudenmaan ELY-keskuksella vuonna 2019 käytettävissä noin 28 miljoonan euron rahoitus. Tästä päällystetyn tieverkon lisävara- ja kelirikkokorjauskohteisiin myönnettyä lisärahoitusta on noin 2,5 miljoonaa euroa. Suurin osa vilkkaan verkon päällystyskohteista varmistuu vasta touko-kesäkuun vaihteessa, kun päällystettyjen teiden keväällä toteutettavat kuntomittaukset ovat valmistuneet.

 

 

Suurin osa kohteista on vilkkailla teillä, joiden kuluminen on talviaikaan nopeaa johtuen nastarengaskulutuksesta. Tienpitoa on jouduttu hoitamaan jatkuvasti niukkenevin budjettivaroin ja tällä hetkellä tienpidon rahoitus ei riitä edes välttämättömään kunnossapitoon ja korjauksiin. Päällystyskohteita joudutaan priorisoimaan mm. liikennemäärien perusteella. Tämän vuoksi vähäliikenteisillä teillä päällystystoimenpiteitä ei juurikaan voida toteuttaa. Lisäksi vähäliikenteisillä teillä on jouduttu paikoin alentamaan nopeusrajoituksia tien huonon kunnon vuoksi

Erilaisia kustannustehokkaita keinoja on haettu ja tänä vuonna alueen päällystystoimenpiteistä suurin osa toteutetaan Remix -työmenetelmällä, jossa uutta päällystettä sekoitetaan suoraan tienpäällä vanhan päällysteen kanssa. Menetelmä on hankintahinnaltaan edullisempaa kuin perinteinen kokonaan asfalttiasemalla valmistettu päällyste, mutta sen oletettu kestoikä on hieman lyhyempi. .

Nykyinen rahoitustaso ei ole riittävä, jonka johdosta päällystyskohteita joudutaan priorisoimaan mm. liikennemäärien perusteella.

ELY-keskuksella on erillinen päällysteiden paikkausurakka, jossa tehdään ohjelmoituja ylläpitoluonteisia paikkauksia. Näiden paikkausten rooli on jatkossa yhä tärkeämpi päällysteiden elinkaaren venyttämisessä, erityisesti vähäliikenteisellä tiestöllä. Päällysteiden paikkaustöitä tehdään myös alueellisissa hoitourakoissa, joissa korjataan akuutit, esimerkiksi liikenneturvallisuutta vaarantavat puutteet. 

Vuoden 2019 tietöistä löytyy koko maan kattava kartta Väyläviraston karttapalvelusta, jota päivitetään kevään ja kesän aikana. 

Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusimiseen käytetään Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä noin 6,5 miljoonaa euroa. Tiemerkinnät toteutetaan palvelusopimuksissa, joista Uudellamaalla itäisen sopimusalueen hoitaa Skanska Industrial Solitions Oy ja läntisen Hot Mix Oy Finland. Tiemerkintöjen liikenneturvallisuusmerkitys on suuri, joten niiden rahoituksesta ei tingitä.

Liiku oikein tietyömaalla

 1. Hidasta vauhtia – näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden.
 2. Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.
 3. Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää.
 4. Ole valmis pysähtymään.
 5. Noudata liikennemerkkejä.
 6. Mikäli työmaalla on käytössä saattoauto, noudata saattoauton antamia ohjeita

 

Yhteystietoja Uudenmaan alueella

 • Projektipäällikkö Niklas Nevalainen, 0295 021 234
 • Projektipäällikkö Lauri Suikki, p. 0295 023 004

 • Tienpäällystysurakka ELY Etelä 1 TP 2019, NCC Industry Oy, Lauri Saarinen, p. 040 504 1880

 • Tienpäällystysurakka ELY Etelä 2 TP 2019, YIT Suomi Oy, Ville Himmi, p. 050 441 9960

 • DHJ UUD ELY RC 2019, NCC Industry Oy, Vasko Joni, p. 050 501 9854

 • Päällysteiden paikkausurakka ELY EHA länsi 2018 (-2020), Olli-Pekka Luume, p. 0400 462 706

 • Tiemerkintöjen palvelusopimus UUD länsi TMPS, Hot Mix Oy Finland, Tapani Ritamäki, p. 050 352 7710

 • Tiemerkintöjen palvelusopimus UUD itä TMPS, Skanska Industrial Solutions Oy, Heikki Rahtu, p. 040 867 4114

Akuutit tiestön kuntoon liittyvät palautteet

 • Tienkäyttäjän linja, p. 0200 2100
 • ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Ajantasaista tietoa tietöistä löytyy Liikennetilanne-palvelusta.

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.05.2020