Usein kysyttyä

Miksi puhdistamista suunnitellaan vasta nyt, eikö puhdistuksen olisi voinut toteuttaa jo vuosia sitten?
Puhdistamista on suunniteltu pitkään. Veturitallien ja ratapihan alueen maaperää on osin puhdistettu mm. vuosina 2002-2003, VR-Yhtymän ja Ratahallintokeskuksen toimesta. Mittavimpiin puhdistustoimenpiteisiin ryhtyminen on kuitenkin viivästynyt, koska alueen kiinteistönomistajien välinen vastuujako pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta ei ole ollut täysin selvä. Työnjako on selvillä ja puhdistustoimenpiteet voidaan aloittaa, kun tarvittavat tutkimukset ja suunnitelmat valmistuvat.
Miksi VR/aikaisemmat maanomistajat eivät ole puhdistaneet pilaantuneita maa-alueita?
Alueella on jo tehty useita puhdistustoimenpiteitä. Koko alueen kattavaa maaperän kunnostamista ei kuitenkaan ole ollut mahdollista tehdä ratapihan, veturitallien ja muiden junaliikenteeseen liittyvien rakenteiden ollessa käytössä.
Puhdistuksesta on neuvoteltu jo vuonna 2004, mutta mitään ei ole tehty. Kantaako valtio vastuun kaikista pilaantuneista alueista joen lähellä?

Puhdistamista on suunniteltu pitkään ja maaperää on osin puhdistettu vuosina 2002-2003, VR-Yhtymän ja Ratahallintokeskuksen toimesta. Senaatin Asema-alueet Oy vastaa rata- ja veturitallien alueelta lähtöisin olevan pilaantuneisuuden puhdistamisesta. Pilaantuneet maa-alueet pudistetaan viranomaisten asettamien määräysten mukaisesti.

Olisitteko puhdistaneet alueen vaikka ELYn antamaa velvoitetta ei olisikaan?
Maaperän pilaantuneisuudesta aiheutuvat velvoitteet tulee hoitaa. Senaatin Asema-alueet Oy kehittää omistamiansa asema-alueita myytäväksi. Alueita kehittäessä kohteista tehdään tarkat selvitystyöt myös
pilaantuneiden maa-alueiden osalta. Seinäjoen osalta puhdistaminen olisi tullut joka tapauksessa ajankohtaiseksi asema-alueen kehittämisen yhteydessä.
Millaista haittaa pilaantuneesta maaperästä on vuosien varrella aiheutunut?
Pystymme vastaamaan maan pilaantuneisuuteen liittyviin kysymyksiin, kun parhaillaan käynnissä olevat tarkemmat maaperätutkimukset ja selvitykset valmistuvat.
Voiko puhdistamisesta koitua lähiympäristölle haittaa? Jos niin millaisia?
Pystymme vastaamaan puhdistukseen liittyviin kysymyksiin, kun parhaillaan käynnissä olevat tarkemmat maaperätutkimukset ja selvitykset valmistuvat. Tutkimusten pohjalta tehdään päätökset käytettävästä puhdistusmenetelmästä. Puhdistaminen suunnitellaan ja toteutetaan niin, että siitä aiheutuvat tilapäiset haitat pystytään hallitsemaan.
Mihin kaikkialle haitta-aineet ovat levinneet ja kuinka iso alue on pilaantunut?
Aiemmin teetettyjen tutkimusten mukaan pilaantumaa on todettu ratapihan alueelta alavirtaan noin yhden kilometrin mittaiselle matkalle Pajuluoman pohjaan. Tarkemmat tiedot pilaantuneista alueista saamme, kun käynnissä olevat tutkimustyöt valmistuvat.
Milloin puhdistus alkaa ja kuinka kauan se kestää?
Tarkkaa pudistustöiden aloitusajankohtaa ei vielä voida vielä määrittää. Se riippuu tehtävistä selvityksistä ja puhdistuksen edellyttämien lupaprosessien kestosta. Aikataulua tarkennetaan suunnittelun edetessä.
Haittaako tämä asema-alueen kehitystä?
Pilaantunut maa-alue on kehitettävän sivussa eikä sen vuoksi haittaa asema-alueen kehittämistä.
Kuinka iso hintalappu tällaisesta pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta ja selvitystöistä tulee?

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta koituvat kustannukset tarkentuvat, kun pilaantunut maaalue ja käytettävä puhdistusmenetelmä tarkentuu.

reaktionapit
Sivu päivitetty 27.05.2020