Seinäjoen Pajuluoman kunnostamisselvitys

Käynnissä

Seinäjoella sijaitseva Pajuluoma-joki on Seinäjoki-joen sivuhaara. Pajuluoman kunnostamisselvityksen tavoitteena on selvittää vesistön nykytila, jotta voidaan päättää mahdollisesta kunnostustarpeesta, -tavasta ja sen laajuudesta. Tavoitteena on saada hankkeelle ympäristölupa. 

Hankkeen tausta

Seinäjoen Pajuluoman pohjasedimentin tilaa selvittävissä tutkimuksissa on todettu haitta-aineita. Selvitysten perusteella on arvioitu, että haitta-aineita on kulkeutunut Pajuluomaan ainakin Seinäjoen ratapihan alueen vanhoista toiminnoista. Alueella on sijainnut öljysäiliöitä, tankkauspaikkoja sekä vanha "kaasutehdas" eli rakennus, jossa on tuotettu karbidikaasua. ”Kaasutehtaan” rakennus ja maapäälliset öljysäilöt on purettu noin kymmenen vuotta sitten ja samassa yhteydessä alueella tehtiin mittavia maaperän puhdistustöitä.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Seinäjoen Pajunluoman kunnostamisselvityksessä on tavoitteena selvittää vesistön nykytila, jotta voidaan päättää mahdollisesta kunnostustarpeesta, -tavasta ja sen laajuudesta. Tavoitteena on saada hankkeelle ympäristölupa. 

Hankkeen aikataulu

Nykytilan selvittämiseksi tehtävät tutkimukset on tarkoitus käynnistää kesällä 2020.

Hankkeen kustannukset

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta koituvat kustannukset tarkentuvat, kun pilaantunut maa-alue ja käytettävä puhdistusmenetelmä tarkentuu.
reaktionapit
Sivu päivitetty 27.05.2020