Kesän 2020 aikana edistettäviä ja valmistuvia töitä hankeosittain pohjoisesta etelään listattuna

 

Vt 4 Viantienjoki-Maksniemi

 • Kesäkuussa (vko 26) käynnistetty päällystystyöt, jotka jatkuvat läpi kesän
 • Heinäkuun alussa valtatien ensimmäisten uusien siltojen käyttöönotto; S8 Tikkalanojan silta ja S12 Viantienjoen silta.
 • Heinäkuun ensimmäisellä viikolla Palohovintien risteyssillan valu
 • Elokuussa Maksniemen alikulkusillan valu
 • Heinäkuussa riista-aidan rakentamisen aloitus
 • Heinä-syyskuun aikana siltojen käyttöönottoja
   

Urakan työt valmistuvat 30.9.2020 mennessä myös päällystystöiden osalta. Viimeistelytöitä tehdään vielä lokakuun aikana.

 

Vt 4 ohituskaistat Kuivaniemi-Simo

 • Kesäkuussa valtatien levitysrakenteiden viimeistely
 • Heinä-elokuun vaihteessa päällystystöiden käynnistäminen, jonka jälkeen tiemerkintä- ja kaidetöitä
   

Kokonaisuudessaan urakka valmistuu syksyllä, liikennettä häiritsevien töiden osalta lokakuussa.

 

Vt 4 ohituskaistat Pohjois-Ii - Olhava

 • Kesäkuussa aloitetttu puuston poisto ja johtosiirrot aloitettu
 • Loppukesän aikana varsinaisten rakennustöiden käynnistys
   

Urakka on kaksivuotinen ja valmistuu syyskuussa 2021.

 

Vt 4 parantaminen välillä Kello-Räinänperä

 • Kesän aikana päällystystöitä moottoritieosuudella. Kiiminkijoki - Ii -välinen osuus puolestaan jo lähes päällystetty ja tiemerkintöjen teko käynnissä
 • Siltatyöt suurimmaksi osaksi valmiit, kesän aikana pieniä viimeistelytöitä
 • Kesäkuun loppupuolella keskikaiteen asennustyöt ja valaistustyöt
   

Urakan työt valmiita syksyllä (syyskuussa). Töiden edetessä otetaan loppukesän aikana valmistuvia osuuksia aiemminkin jo liikenteelle.

 

Vt 4 Kiiminkijoen ylittävän sillan leventäminen

 • Kesäkuun lopussa (24.6.) aloitettu Kiiminkijoen ylittävän Allikon sillan purkutyöt, jotka kestävät 2-3 viikkoa. Purkutöiden jälkeen aloitetaan kannen teline-, muotti- ja raudoitustyöt
 • Heinäkuun alkupuolella Jokelan ylittävän Kurkelan risteyssillan ja Asemakyläntien ylittävän Kärpän risteyssillan kansien levennysosien valut

 

Liikenne pyritään saamaan kiertotieltä uusitulle sillalle ennen talvea, urakka on kuitenkin kaksivuotinen ja viimeistelytöitä tehdään kesällä 2021.
 

Vt 4 Oulujoen ylittävien siltojen uusiminen

 • Kesäkuussa itäpuolisen sillan kansi eristetty ja sääsuojan purkutyöt käynnissä
 • Kesäkuussa siltaan kiinnitettävien kaukolämpöputkien ym. järjestelmien asennustyöt
 • Heinäkuun alkupuolella kannen suojabetonin valu, jonka jälkeen asfaltointi, tiemerkinnät, kaideasennukset ja muut viimeistelytyöt
 • Elokuun alkupuolella liikenteen siirto uudelle sillalle, jonka jälkeen länsipuolisen sillan purkutyöt ja uuden rakentaminen
   

Kokonaisuudessaan urakka valmistuu sillan rakennustöiden osalta kesäkuussa 2021.