Ajankohtaista Vt 4 Joutsa-Toivakka -hankkeessa

Asfaltointikalustoa työssä keskellä yötä

Päällystystyöt etenevät hankkeella

Julkaistu 21.8.2020

Kuva Juha Innanen YIT

Viimeinen työvaihe alkaa hankkeella

Julkaistu 6.8.2020

Kevään ja alkukesän aikana valtatiellä on tehty mittaustöitä, asennettu meluesteitä ja rakennettu kanavointi päällysrakenteiden osalta loppuun Leivonmäen Teboilin ja Kivisuon liittymän alueella. Tämän lisäksi on tehty vähäisiä luiskien ja ojien korjaustöitä. Suunnitteilla on ollut myös AB22-pinnan korjaustyöt.  

Leivonlinnan työmaatukikohdasta on purettu kaksi rakennusta ja tällä hetkellä on käynnissä Leivonlinnan perustusten betonirakenteiden pulverointi.

Viikoilla 32-33 projektilla tehdään S3 Haapasuon risteyssillan kannen päällysteen korjaustöitä, joissa sillan kannen suojabetonin ja AB22 massan välinen tartunta ja päällysteet uusitaan.  Korjaustöitä varten on suunniteltu laajat liikenteenohjausjärjestelyt. Näistä on laadittu tarkennettu 4 vaiheinen aikataulu ja liikenteenohjaussuunnitelma. Ensimmäisenä tehdään töitä Jyväskylän suunnan kaistalla, jolloin valtatien liikenne on kokonaan kaksisuuntaisena etelän suunnan kaistalla. Keskikaiteeseen tehdään kaksi aukkoa, joiden kautta liikenne ohjataan kaiteen läntiselle puolelle. Liikenne kulkee muutettuja kaistoja pitkin kilometrin mittaisen matkan. Valtatien nopeusrajoitus on tällöin alimmillaan 50km/h.

Seuraavana vuorossa on S3 risteyssillan etelän suunnan kaistojen korjaustyöt, jotka tehdään kaista kerrallaan; ensin ohituskaista ja sitten ajokaista. Etelän suunnan kaistoilla työskennellessä työalue on suojattu työnaikaisella betonikaiteella. Etelän suunnan kaistojen korjaustöiden aikana nopeusrajoitus on alimmillaan 50 km/h. Korjaustyöt ovat valmiit 14.8. jolloin liikenne pääsee kulkemaan normaalisti omia kaistoja pitkin.

Valtatien viimeisen asfalttipinnan, SMA-päällysteen, teko alkaa viikolla 34 ja työt kestävät noin kuukauden sääolosuhteista riippuen. SMA-päällysteen alkaessa työtä tehdään öisin klo 20:00 – 06:00 välisenä aikana viitenä päivänä viikossa. Liikennettä ohjataan tarvittaessa liikennevaloin ajosuunta kerrallaan. Päällystystöiden valmistuttua tehdään vielä lopulliset tiemerkinnät ja jyrsinnät.

Urakan rakennustyöt valmistuvat pääosin lokakuun aikana.  

 

Talven 2o19-2020 liikennejärjestelyt.

Vt 4 Joutsan ja Kanavuoren välillä on avattu liikenteelle

Julkaistu 13.11.2019

Vt 4 Joutsa–Toivakka-hankkeessa saavutettiin merkittävä välietappi keskiviikkona 13. marraskuuta, kun tieosuus Joutsan ja Kanavuoren välillä avattiin liikenteelle. Hankkeessa rakennetut ohituskaistat on nyt otettu käyttöön ja vt 4:n nopeustasotavoite (100 km/h) saavutettu. Työt jatkuvat vuonna 2020 asfaltointi-, melusuojaus- ja viimeistelytöillä.

Valtatien 4 (E75) osuus JoutsaToivakka on osa valtakunnallista päätieyhteyttä pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-Suomeen. Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T-ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus. Tiellä on suuri merkitys sekä elinkeinoelämän kuljetuksille että henkilöliikenteelle. 

Toimenpiteet parantavat autoliikenteen palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta

Hankkeessa rakennettiin Haapasuon ja Savenahon risteyssillat sekä uutta ohituskaistaa pohjoisen suuntaan 2,8 kilometriä ja etelän suuntaan 4,3 kilometriä. Ohituskaistat on erotettu toisistaan keskikaiteella, jota rakenenttiin yhteensä 7,6 kilometriä. Matka-aika tiejaksolla lyhenee ohitusmahdollisuuksien parantuessa ja ohittaminen on lisäksi nykyistä turvallisempaa. Risteyssiltojen ansiosta jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen olosuhteet alueella paranevat.

Hankkeessa rakennettiin uutta melusuojausta maavallina ja betonikaiteena yhteensä noin 1,3 kilometriä. Uutta riista-aitaa rakennettiin noin 13,5 kilometriä vt 4:n molemmin puolin. Myös valaistusta on uusittu liittymien kohdilla.

Yksityistieliittymien järjestelyt sekä yllättävien liittymäkohtien poistaminen valtatieltä parantavat liikenneturvallisuutta. Vt 4:n itäpuolelle rakennettiin Savenahon yksityistie, jonka pituus on 5,6 kilometriä ja länsipuolelle 4,4 kilometriä pitkä Myllymäen yksityistie. Näillä yksityistieratkaisuilla vt 4:ltä on saatu poistettua 26 yksityistieliittymää, jotka on korvattu tasokkailla, turvallisilla ja sujuvilla yhteyksillä päätielle sekä Leivonmäen taajamaan Savenahon eritasoliittymän ja Leivonmäentien ja Poikkitien kautta. Muita yksityisteitä urakassa on rakennettu reilun viiden kilometrin verran.

Lisäksi Harjulahdentien ja Vt 4:n liittymää siirrettiin etelään noin 300 metriä. Toimenpiteellä parannettiin liittymän turvallisuutta.

Työt jatkuvat vuonna 2020 asfaltointi-, melusuojaus- ja viimeistelytöillä

Vuonna 2020 tehtäviä töitä ovat viimeisen asfaltin kulutuskerroksen levittäminen koko urakka-alueelle sekä melusuojauksen rakentaminen Leivonmäen taajaman kohdalle. Lisäksi ensi vuonna tehdään viimeistely-, viher- ja istutustöitä.

Talven 2019–2020 aikana Leivonmäen taajaman alueelle jäävät voimaan tietyömerkit ja 80km/h nopeusrajoitus, sillä kanavointien ja melusuojauksen levitysosaa ei vielä ole otettu käyttöön. 

Ajankohtaista työmaalla

Julkaistu 1.11.2019

Savenahon ja Haapasuon risteyssiltojen alittavat yksityistiet on otettu liikenteelle. Myös Savonahontien ja Myllymäentien suuntausliittymät sekä uusi Harjunlahdentie on otettu käyttöön.

Kaikki Vt4 levitysten asfaltointityöt varsinaisella urakka-alueella on tehty tältä vuodelta.

Käynnissä oleviä töitä on mm. keskiaiteen asennustyöt, jonka jälkeen ohituskaistat voidaan ottaa käyttöön.

Leivonmäen taajaman kohdalla on vielä käytössä viikkoon 45 asti nopeusrajoitus 50km/h. Muilta osin urakka-alueella on käytössä nopeusrajoitus 80 km/h.

 

 

 

 

 

Hankkeen ympäristöä, puustoa.

Ajankohtaista työmaalta

Julkaistu 5.9.2019, päivitetty 21.10.2019

Molemmat hankkeen sillat ovat otettu liikenteelle Vt4:n osalta ja kiertotiet ovat poistuneet käytöstä. Savenahon risteyssillan alittava yksityistie Y39 otetaan liikenteelle 25.10.2019, jolloin myös Vt4:een liittyvät Y9 (Savonahontie) ja Y8 (Myllymäentie) suuntausliittymät otetaan käyttöön. Haapasuon risteyssillan (kuvassa) alittava Y35 otetaan liikenteelle 31.10.2019.

Vt4:llä Leivonmäen kohdalla on käynnissä kanavointien vaativat levitystyöt ja melukaiteen asennus tapahtuu kesällä 2020. 

Harjulahdentien (M2) liittymän/tien käyttöönotto tapahtuu 25.10.2019.

Riista-aita ja tie-/keskikaide työt etenevät aikataulussa ja työt valmistuvat viikolla 45.

Urakan päällystystyöt valmistuvat kokonaisuudessaan viikon 43 loppuun mennessä lukuun ottamatta viimeistä kulutuskerrosta, joka tehdään kesällä 2020.

Liikenne kulkee Vt4:lla urakka-alueella kahdella kaistalla, eikä tiedossa ole enää työvaiheita, jotka aiheuttaisivat suurta haittaa liikenteelle. Ohituskaistat on tarkoitus ottaa liikenteelle viikon 45 aikana.

 

 

Videokuvaa työmaalta

Julkaistu 5.9.2019

Videokuvassa urakka-alue kuvattuna 20.8.2019 suuntana etelästä pohjoiseen.

 

 

 

Videokuvassa urakka-alue kuvattuna 20.8.2019 suuntana pohjoisesta etelään.

 

 

 

Liikennejärjestelyt viikolla 31-34.

Liikennejärjestelyt urakka-alueella viikoilla 31-34

Julkaistu 13.6.2019

Viikoilla 31-34 on karttaan merkityllä vihreällä tieosuudella kaksi ajokaistaa käytössä 2,7 km matkalla. Nopeusrajoitus alueella 50 km/h. Liikennejärjestelyn kesto on 4 viikkoa. Järjestelystä ei ole merkittävää haittaa liikenteelle.

Karttaan sinisellä merkitty Haapasuon risteyssillan kiertotie poistuu käytöstä viikolla 28.

Liikennejärjestelyt viikolla 29-32.

Liikennejärjestelyt urakka-alueella viikoilla 29-32

Julkaistu 13.6.2019

Viikoilla 29-31 karttaan merkityllä sinisellä tieosuudella on kaksi kaistaa käytössä n. 1,6 km matkalla. Nopeusrajoitus alueella 50 km/h.

Liikennejärjestelyn kesto on 2 viikkoa. Liikennejärjestelystä ei ole merkittävää haittaa liikenteelle.

Viikolla 32 karttaan punaisella merkityllä tieosuudella on toinen ajokaista suljettu 300 m matkalla. Liikennejärjestelyn kesto on 3 vrk. Maksimi pysäytysaika n. 5 min.

 

 

Liikennejärjestelyt viikolla viikolla 29-31.

Liikennejärjestelyt urakka-alueella viikoilla 29-31

Julkaistu 13.6.2019

Viikoilla 29-31 karttaan merkityllä punaisella tieosuudella on kaksi kaistaa käytössä n. 1 km matkalla. Nopeusrajoitus alueella 50 km/h.

Liikennejärjestelyn kesto on 3 viikkoa. Liikennejärjestelystä ei ole merkittävää haittaa liikenteelle.

Liikennejärjestelyt viikolla 24-27.

Liikennejärjestelyt urakka-alueella viikoilla 24-27

Julkaistu 10.6.2019

Viikoilla 24-26 karttaan vihreällä merkityllä tieosuudella kaksi kaistaa käytössä 2,4 km matkalla. Liikennejärjestelyn kesto 3 viikkoa. Nopeusrajoitus alueella 50 km/h.

Liikennejärjestelyistä ei ole merkittävää haittaa liikenteelle.

Viikolla 27 toinen ajokaista on suljettu karttaan sinisellä merkityllä alueella 250m matkalla. Liikennettä ohjataan liikennevaloin. Liikennejärjestelyn kesto on 2 vrk. Maksimi pysäytysaika 5 min.

Savenahon ja Haapasuon risteyssiltojen kiertotiet poistuvat käytöstä heinäkuun aikana. Savenahon risteyssillan kiertotie on merkitty karttaan punaisella.

 

 

 

Liikennejärjestelyt viikolla 24.

Liikennejärjestelyt urakka-alueella viikolla 24

Julkaistu 10.6.2019

Viikolla 24 toinen ajokaista on suljettu karttaan punaisella merkityllä tiealueella ja liikennettä ohjataan liikennevaloin 400 m matkalla. Järjestelyn kesto on 5 vrk ja se alkaa su 9.6. klo 22 ja päättyy pe 14.6. ko 16. Maksimi pysähtysaika on 5 min. 

 

Muutos Savenahon risteyssillan kiertotiehen

Julkaistu 22.5.2019

 

Valtatie 4:llä Savenahon risteyssillan kiertotien linjaus muuttuu kiertotien pohjoispäässä, ennen liittymistä nykyiseen valtatiehen.

Uusi linjaus otetaan käyttöön liikenteelle 23.5.2019.

 

 

Kevään ja kesän 2019 liikennejärjestelyt

Julkaistu 8.5.2019

Kevään ja kesän 2019 aikana urakka-alueella tehdään tienrakennustöitä koko urakka-alueella (tierekisteri osoite 4-222-5000 – 4-224-3080). Nopeusrajoitus urakka-alueella on 80 km/h. Työkohteissa on tarvittaessa alennettu nopeusrajoitus ja pysähdyksiin on hyvä varautua. 

Viikolla 21 nykyiset yksityisteiden liittymät valtatieltä 4 Uutelantielle, Hakulantielle ja Ilomäentille poistuvat käytöstä ja liikenne ohjataan Leivonlinnan kohdalla olevista uusista liittymistä. Liittymät sulkeutuvat to 23.5.2019 klo 8.00 (oheinen kartta). Nykyisiä liittymiä ei katkaista ennen kuin korvaavat tieyhteydet ovat valmiit.  

Viikolla 24 (10.6.2019 alkaen) valtatien 4 liikenne kulkee tilapäisesti yhdellä kaistalla noin 400 metrin matkalla Leivonlinnan eteläpuolella (tierekisteri osoite 4-223-300 - 4-223-750) ja liikennettä tullaan ohjaamaan liikennevaloin. Liikennejärjestelyn arvioitu kesto on noin 1 viikko.

Viikosta 24 alkaen urakka-alueella voi esiintyä pistemäisiä pysäytyksiä tai hidasteita käynnissä olevien töiden osalta. Pääsääntöisesti tulevat työt valtatie 4:llä pyritään suunnittelemaan siten, että liikenteellä on käytössä koko ajan kaksi kaistaa ja työt aiheuttaisivat mahdollimman vähän haittaa liikenteelle.

Alueen asukkaille järjestettiin asukastilaisuus 7.5.2019 Leivonlinnassa urakoitsijan ja Joutsan kunnan toimesta. Tilaisuudessa läpikäytiin muutoksia liittyen mm. yksityistiejärjestelyihin. Uusien liittymäjärjestelyjen myötä osoitejärjestelmään tullaan tekemään muutoksia. Valtatien länsipuolelle rakennettu tie nimetään Myllymäentieksi, jonka nollapiste on Haapasuontiellä. Lisäksi länsipuolella olevien kiinteistöjen osoitenumerointi muuttuu Niittysentien ja Ilomäentien osalta. Valtatien itäpuolella Savenahontien pituus kasvaa ja tien nollapiste siirtyy Haapasuontielle. Tästä aiheutuu muutoksia joidenkin kiinteistöjen osoitenumerointeihin Vintturintiellä ja Uutelantiellä. 

Pahoittelemme kevään ja kesän töistä liikenteelle aiheutuvia haittoja.

Ajankohtaista videokuvaa työmaalta

Julkaistu 8.5.2019

Videolla kuvattuna urakka-alue etelästä pohjoiseen 23.4.2019.

 

Urakka-alue kuvattuna pohjoisesta etelään 23.4.2019.

 

Taustatäyttöä. Taustatäyttöä ja vedeneristystä.

Käynnissä olevat työvaiheet

Julkaistu 13.2.2019

S1 Savenahon ja S3 Haapasuon silloilla telineiden ja muottien purkutyöt on saatu tehtyä ja risteyssiltojen vedeneristys on aloitettu. Tällä hetkellä käynnissä on siltojen taustojen täyttötyöt.  

Vt4 puolella Leivonlinnan eteläpuolella pengerlevitykset on saatu valmiiksi ja työt jatkuvat kantavan kerroksen teolla. Haapasuon risteyssillasta pohjoiseen päin pengerlevitysten teko on kesken Leivonmäen eteläiseen risteykseen saakka.

Yksityisteiden osalta Y2 Vt4:n itäpuolella on saatu läpiajettavaan kuntoon ja viimeistelytyöt tehdään kesän aikana. Y11 rakentaminen Vt4 länsipuolella on käynnistetty.

Valutöitä.

Työmaan väki toivottaa kaikille rauhallista joulun aikaa ja onnea vuodelle 2019!

Julkaistu 21.12.2018

S3 Haapasuon risteyssillan betonointi suoritettiin 19.12.2018. Valutöiden myötä työmaa hiljenee joulun pyhiksi ja aloittaa työt vuoden vaihteessa painottuen Leivonmäen suuntaan.

Rauhallista ja turvallista joulua kaikille sekä menestystä vuodelle 2019!  

 

 

Muotin purkua.

Työt jatkuvat risteyssiltojen S1 ja S3 kohdalla

Julkaistu 17.12.2018

S1 Savenahon risteyssillan kohdalla on päästy aloittamaan muotin ja telineiden purkutyöt.

S3 Haapasuon risteysillan osalta kansilaatan raudoitustyöt on saatu valmiiksi.

Työt valtatien 4 puolella jatkuvat edelleen pengerrysten ja kerrostenteon merkeissä.

Kehävalua.

S1 ja S3 risteyssiltojen työt vauhdissa

Julkaistu 13.12.2018

Savenahon ja Haapasuon risteyssiltojen työt etenevät hyvää vauhtia. S1 Savenahon risteyssillan kohdalla kehärakenteen muotti ja raudoitukset on saatu valmiiksi ja 28.11. aloitettiin 12 tuntia kestävä kehävalu kahden pumpun voimin. Parhaillaan odotellaan betonin kuivumista, jotta muotin purkutyöt päästään aloittamaan.

S3 Haapasuon risteyssillan osalta käynnissä on sillan kansilaatan raudoitustyöt.

Vt4:llä louhepengerrykset ja kerrosten teko etenevät suunnitellusti.

Videolla kuvattuna työmaa-alue pohjoisesta etelään (14.11.2018).

 

Alla työmaa-alue suuntana etelästä pohjoiseen (14.11.2018).

 

Ajankohtaista videokuvaa työmaalta

Julkaistu 6.11.2018

Videolla kuvattuna työmaa-alue pohjoisesta etelään (16.10.2018).

 

Video työmaasta suuntana etelästä pohjoiseen (16.10.2018).

 

Muotintekoa.

Savenahon S1 sillan muotin teko käynnistyy

Julkaistu 16.10.2018

Louhinnat on saatu valmiiksi Savenahon S1 ja Haapasuon S3 risteyssiltojen osalta ja louhinnat jatkuvat VT 4:llä Leivonlinnan pohjoispuolella.

Käynnissä on Savenahon S1 sillan kehärakenteen muotinteko, joka etenee hyvää vauhtia. 

Räjäytystyöt käynnissä työmaa-alueella

Julkaistu 20.9.2018

Urakka on edennyt Savenahon ja Haapasuon risteyssiltojen siltakaivantojen osalta kaivuuseen ja valtatien 4 leventämisen vaatimat kallion louhinnat ovat aloitettu. Ensimmäinen louhintapaikka sijaitsee Savenahon kiertotiestä noin 500 metriä pohjoiseen. Louhinnat aiheuttavat ajoittain haittaa liikenteelle. Räjäytysten ajaksi liikenne valtatiellä 4 joudutaan pysäyttämään turvallisen matkan päähän räjäytyksestä ja tästä voi aiheutua maksimissaan 8 minuutin pysäytysaika. Huomioithan tämän liikkuessasi urakka-alueella.  

 

Haapasuon kiertotien käyttöönotto 29.8.

Julkaistu 14.9.2018

Haapasuon risteyssillan uusi kiertotie otettiin käyttöön keskiviikkona 29.8. Nopeusrajoitus kiertotiellä on 50 km/h.

Aiemmin käyttöönotetun Savenahon risteyssillan kiertotie on toiminut hyvin ja risteyssillan kaivutyöt ovat päässeet hyvin käyntiin.

Videolla kuvattuna Savenahon ja Haapasuon kiertotiet.

 

Kiertotie 51. Havainnekuva kiertotieltä 51.

Uuden kiertotien käyttöönotto Savenahossa

Julkaistu 17.8.2018

Savenahossa käyttöönotetaan tilapäinen kiertotie uuden Savenahon risteyssillan rakentamista varten. Kiertotien sijainti on Leivonlinnan pohjoispuolella ja kiertotien myötä Savenahontien eteläinen liittymä katkaistaan.

Liikenne siirretään valtatieltä 4 n.500 m pituiselle kiertotielle alustavasti 20.8.2018 – 30.6.2019 väliselle ajalle. Nopeusrajoitus kiertotieosuudella on 50 km/h. Urakka-alueen nopeusrajoitus on laskettu valtatiellä urakan ajaksi 100 km/h > 80 km/h.

Kiertotien käyttöönoton jälkeen aloitetaan välittömästi Savenahon risteysillan kaivutyöt. Silta on tyypiltään teräsbetoninen laattakehäsilta ja sen rakentaminen tiejärjestelyineen valmistuu kesällä 2019. 

Urakkasopimuksen solmiminen.

Urakkasopimuksen solmiminen YIT:n kanssa 17.5.2018

Kuvassa: Jarkko Salmenoja YIT, Yksikönjohtaja Jere Keskinen YIT, Projektipäällikkö Timo Parikka YIT ja Pekka Petäjäniemi Liikennevirastosta.

Liikennevirasto ja YIT ovat solmineet 17.5.2018 urakkasopimuksen koskien Vt4 Joutsa – Kanavuori tien parannushanketta.

Urakkasumma on 11,58 M€. Urakka sisältää ohituskaistojen rakentamisen molemmille ajosuunnille Savenahon kohdalla.

Urakkasopimuksen ovat allekirjoittaneet Liikenneviraston  suunnittelu ja hankkeet toimialajohtaja Pekka Petäjäniemi ja YIT Rakennus Oy:n divisioonan johtaja Jarkko Salmenoja.

Urakoitsija alkaa rakentaa projektitoimistoaan vanhan Leivonlinnan tiloihin.

Lisätietoja:

Ari Mäkelä, projektipäällikkö, Liikennevirasto, +358 29534 3567, [email protected]
Timo Parikka, projektipäällikkö, YIT, +358 40869 1037, [email protected]