Puuston poisto

Vt 3 Hämeenkyrönväylän puuston ja kantojen poisto alkoi maaliskuussa töiden koordinoinnilla. Puustoa poistetaan aluksi päätien ja uuden Kylmäojantien osalta. 

Puuston poistoa.

Puuston poistosta kertyvä energiapuu toimitetaan hyötykäyttöön, kannot nostetaan kuivumaan tiealueen reunoille ja toimitetaan hyötykäyttöön myöhemmin. Puusto myydään niin sanotusti pystykauppana eli korjuukustannus kuuluu maanomistajalle. Jos puun arvo ei kata korjuukustannusta, maksaa Väylävirasto korjuukulun. Tällä hetkellä esimerkiksi energiapuusta ja kannoista saatava myynti tulo ei kata korjuukustannusta, minkä vuoksi niistä ei makseta korvausta maanomistajille ja korjuun kuluista vastaa Väylävirasto.

Puuston poistoa koordinoi metsänomistajien suuntaan keskitetysti PekTap Ky:n Pekka Tolonen. Hän on yhteydessä hyvissä ajoin ennen hakkuutöitä jokaiseen metsänomistajaan, jonka alueelta puustoa tullaan poistamaan.

Maanmittauslaitos merkitsee huhtikuun aikana tarkemmin maastoon puuston poistamisen rajoja. Rajamerkintöjä tehdään kiinteistökohtaisesti, jotta puun poisto saadaan eriteltyä jokaiselle metsäomistajalle.

Puuston poiston rajat merkitään maastoon, minkä lisäksi alueelle asennetaan asianmukaiset varoitusmerkit ja kyltit. Töistä aiheutuu pientä meluhaittaa lähialueelle, puiden varastointia sekä puukuljetuksia alueella. Asutuksen läheisyydessä tapahtuvasta kaatotyöstä ilmoitetaan asukkaille ennakkoon ja samalla kerrotaan työn aikataulusta tarkemmin.

Varsinaiset puun kaatamisen työkoneet hankealueelle käynnistyivät 8.4.2020. Työt aloitetaan Tippavaaran alueelta ja Ristamäentien läheisyydessä ja etenevät kohti Pappilanjokea. Metsäkoneiden määrän lisääntyessä työt jatkuvat uuden Heiskan eritasoliittymän (Kylmäojantie) läheisyydessä ja seuraavaksi Valkjärven läheisillä metsäosuuksilla.

Tavoitteena on saada poistettua puusto päätien ja uuden Kylmänojantien osuudelta sekä hankkeen sijoitusalueilta maalis-kesäkuun aikana 2020. Varsinaiset tienrakennustyöt käynnistyvät arviolta heinä-elokuussa 2020.

Lisätietoja: