Louhintatöitä nykyisen valtatien läheisyydessä

Hämeenkyrönväylällä tehdään louhintatöitä syksyllä 2020. Työt aloitettiin viikolla 41 nykyisen valtatien läheisyydessä.

Työt aiheuttavat väliaikaisia, maksimissaan kahdeksan minuutin pituisia pysäytyksiä liikenteeseen. Pysäytyksiä ei tehdä ruuhka-aikaan klo 6.30–8.30 ja 14.30–17.30. Louhintatöitä tehdään vuoden loppuun saakka.

Vaasasta Tampereen suuntaan ajavien ohituskaista suljetaan louhintatöiden ajaksi ja liikenne supistetaan yhdelle ajokaistalle ennen pysäytyskohtaa. Alueella on 50 km/t nopeusrajoitus.

Tietyömailla tehdään louhintatöitä silloin kun uudelle tielle tarvitaan tilaa. Kallion louhintaan kuuluvia vaiheita ovat poraus, panostus, täkkäys (tarvittaessa) räjäytys ja rikotus, sekä louheen murskaus ja seulonta kiviainestuotteiksi. Lisätietoa Väyläviraston artikkelista Louhintaa ja räjäytyksiä tietyömailla. 

Viikolla 50 aloitetaan Hämeenkyrönväylän ensimmäinen sillanrakennustyö Ristamäentiellä. Sillan anturoiden kohdalta joudutaan tekemään taajama-alueella louhintatöitä. 

Ristamäentien sillan leikkaustyöt ovat edenneet pitkälle. Tulevan sillan anturoiden kohdalla olevaa kallionpintaa joudutaan louhimaan. Poraus- ja räjäytystöitä suorittaa Destia Oy ja työt tehdään taajama-alueella arkisin kello 7-18 välisenä aikana.

Louhintatöihin liittyen Ristamäentiellä pysäytetään liikennettä enintään 8 minuutin ajaksi liikenteenohjaajilla aamu- ja iltapäivän ruuhka-aikojen ulkopuolella. Louhintakonsultin määrittämä vaarallinen alue pidetään tyhjänä vartiohenkilöiden toimesta räjäytystöiden aikana. Nopeusrajoitus alueella on 30 km/t.
 

Liikennejärjestelyt louhinnan aikana.

 

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Akseli Nurmi Väylävirasto, puh 029 534 3134, [email protected]
Urakoitsijan projektinjohtaja Jukka-Pekka Saikkonen Destia Oy, puh 040 559 3775, [email protected]