Työmaa-alue Hämeenkyrön yhteiskoulun, F.E. Sillanpään lukion sekä Puronsuun pururadan läheisyydessä

Vt 3 Hämeenkyrönväylän rakennusvaihe käynnistyy elokuussa. Työmaa sijoittuu Ristemäentiellä yhteiskoulun ja lukion läheisyyteen ja alueella on poikkeavia liikennejärjestelyjä. Alueella liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta.

 

Työnaikaiset liikennejärjestelyt tehdään Ristamäentiellä yhteiskoulun ja lukion sekä hiekkatekonurmikentän läheisyydessä mahdollisimman turvallisiksi kaikille alueella liikkuville. Töiden etenemisestä ja mahdollisista liikennejärjestelyjen muutoksista tiedotetaan ennakoivasti. 

Alustavat työt Ristamäentiellä ovat jo nyt käynnissä kiertotien pintamaan poiston sekä kaukolämmön siirtotöiden osalta. Varsinaiset päätien ja uuden risteyssillan maanleikkaustyöt alkavat nopeasti kiertotien käyttöönoton jälkeen. Ristamäentien kiertotiellä sekä ajokaistat että kävelyn ja pyöräilyn väylät ovat valaistu sekä asfalttipäällysteisiä. 

Koulun ja pallokentän läheisyydessä Hämeenkyrönväylän työmaa-alue rajataan metallisilla, kaksi metriä korkeilla aidoilla.

Puronsuun pururadalle korvaavia reittejä

Valtatien 3 uusi linjaus katkaisee Puronsuun pururadan kahdesta kohdasta ennen kuin korvaavat yli- ja alikulut ovat rakennettu. Eteläntien-Väinämöisentien välinen sorapintainen valaistu yhteys myös katkeaa Hämeenkyrönväylän rakentamisen ajaksi ja korvaava yhteys on Ristamäentien kautta.

Puronsuun pururadan kohdalla työt käynnistyvät elokuussa ensin työmaateiden rakentamisen osalta. Työmaatie muuttuu myöhemmin pysyväksi kävelyn ja pyöräilyn väyläksi. 

Työmaa-alueelle ei saa mennä ilman lupaa. Jos työmaan eteneminen ja sen seuraaminen kiinnostaa, rakennetaan yhteiskoulun parkkialueen läheisyyteen turvallinen paikka seurata työmaata. 

Lisätietoa:

  • Projektipäällikkö Akseli Nurmi Väylävirasto, puh 029 534 3134, [email protected]
  • Urakoitsijan projektinjohtaja Jukka-Pekka Saikkonen Destia Oy, puh 040 559 3775, [email protected]