Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Janne Wikström

  • 0295343600

Valtari

Projektipäällikkö

Janne Tikkamäki

  • 0400712304

Valtari

Vastaava työnjohtaja

Timo Takala

  • 0504370647

Hankeosa 1B - Lahden eteläisen kehätien Lahden pää

Urakan sisältö ja hankintamalli

Hankeosa 1B alkaa Okeroisten eritasoliittymän itäpuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Joutjärven eritasoliittymään. Siihen sisältyvät muun muassa Launeen, Kujalan ja Nikulan eritasoliittymät, valtatien 12 kaksiajoratainen osuus välillä Okeroinen - Kujala sekä valtatien 4 lisäkaistat Joutjärven eritasoliittymään asti. Merkittäviä rakennuskohteita ovat Patomäen ja Liipolan tunnelit sekä 12 siltakohdetta.

Hankeosa toteutetaan allianssimallilla. Väylävirasto valitsi allianssikumppanikseen VALTARI-tarjoajakonsortion, jonka muodostavat Skanska Infra Oy ja AFRY Finland Oy.

Allianssimalli perustuu avoimuuteen ja luottamukseen

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Mallissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio, toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös.  Riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Allianssin kehitysvaihe kesti vuoden

Hankeosan 1B allianssin kehitysvaihe käynnistyi elokuussa 2017, ja päättyi toukokuun 2018 lopussa. Kehitysvaiheen aikana laadittiin yhdessä allianssikumppanien kanssa hankesuunnitelma, jonka mukaisesti hankeosa toteutetaan. VALTARI –allianssin toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin 29.5.2018 ja työt käynnistyivät täydellä painolla.

Tutustu laadittuun hankesuunnitelmaan.

The Project plan for the development phase and Value for Money report published on 29 May 2018 is also available in English.

Hankkeen osan 1B suunnitelmakartta.