Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Vesiväylien avoin data

Väyläviraston vastuulla on valtaosa Suomen vesiväylistä ja kanavista. Vesiväylien hallinta ja turvallinen käyttö edellyttävät ajantasaisia tietoaineistoja, joita Väylävirasto julkaisee myös avoimena datana. Väyläviraston ylläpitää vesiväyliin liittyvää aineistoa vesiväylärekisterissä, kuten väylien sijaintitietoja, merenkulun turvalaitteita, väyläalueita sekä ruoppaus- ja läjitysalueita.

Kuva meriliikenteestä ja vesiväylästä

Mistä tietoja saa?

Tie-, rata- ja vesiväyläverkkoa koskevia tietoja on saatavilla Lataus- ja katselupalvelusta sekä rajapintojen kautta.

Tiedostolatauspalvelussa voi katsella sekä ladata aineistoja karttakäyttöliittymän kautta. Käyttäjät voivat itse valita mitä aineistoja haluavat ja miltä alueelta. Valinnan jälkeen palvelu lähettää sähköpostilla linkin, josta pääsee lataamaan valitsemansa aineistot. Aineistot toimitetaan shape (.shp) -formaatissa.

Rajapintapalvelujen käyttöön tarvitaan sopiva asiakasohjelmisto. Rajapintapalvelut sopivat myös sovelluskehittäjille, jotka haluavat käyttää Väyläviraston avointa dataa omissa sovelluksissaan. Rajapintapalvelut on kuvattu tarkemmin rajapinnat-sivulla.

Muut vesiväyläaineistot

Itämeren talvimerenkulkua palvelevassa Baltice.org -verkkopalvelussa on mm. ajantasainen jääkartta, jäänpaksuuskartta, jääraportteja, ennuste, liikennerajoitukset ja jäänmurtajien avustusalueet.
Baltice.org –palveluun >>>

Lisätietoja vesiväylistä ja aineistoista:

Väyläviraston vesiväyläsivut

Vesiväyläaineistojen tietosisällön kuvaus
Avoimet merikartat ja syvyysaineistot

1.1.2019 alkaen Suomen merikartoituksesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Siirtymäkauden aikana avointen merikartta-aineistojen ja  syvyystietojen jakelu tapahtui Väyläviraston rajapintapalveluista. Syvyysmittausaineistojen tiedostopaketit ovat edelleen ladattavissa Väyläviraston aineistovälitysalustan kautta.
 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on eriyttänyt Väyläviraston paikkatietopalveluista sen vastuulla olevat merikartoituksen katselu- ja latauspalvelut 26.4.2020.
 

Uudet osoitteet ja rajapintakutsut ovat muotoa:

https://julkinen.traficom.fi/oskari/

https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?request=getcapabilities

Palvelut löytyvät jatkossa myös kansallisesta paikkatietoikkunasta ja metatiedot vastaavasti paikkatietohakemistosta. Siirtymäkauden aikana tiedoissa voi esiintyä joitain epätäsmällisyyksiä.

Lisätietoa merikartoituksen paikkatietopalveluista löytyy Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilta:

https://traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/paikkatietoaineistot

Mahdolliset kyselyt pyydämme osoittamaan sähköpostiin:  [email protected]
 

Syvyysaineistoista löytyy vielä lisätietoja täällä: https://vayla.fi/avoindata/vesivaylatiedot/syvyysaineistot ja niitä saa ladattua Väyläviraston aineistopalvelusta: https://aineistot.vayla.fi/bathymetry/


AIS-tiedot eli laivojen sijaintitiedot

Suomen AIS-maa-asemat ja AIS-tietoa keräävät ja jakelevat järjestelmät ovat siirtyneet Traffic Maganement Finland -konserniin kuuluvalle VTS Finlandille 1.1.2019.
Avoimet AIS-tiedot ovat saatavissa Traffic Management Finlandin ylläpitämän Digitraffic-palvelun kautta.  Siirry Digitraffic -palveluun >>

Väylävirasto tarjoaa edelleen dokumentaatiota AIS-tietoihin.