Vihdintien, Lahnuksentien ja Vanhan Lahnuksentien liittymä, Espoo

Tulviminen ja huonot näkyvyydet vaivaavat liittymää Vihdintien (maantie 120), Lahnuksentie (maantie 1324) ja Vanhan Lahnuksentie (maantie 11365) kohdalla. Huhtikuussa 2018 alkaneessa hankkeessa tavoitteena on liikenneturvallisuuden lisääminen rakentamalla liikennevalo-ohjattu suojatie ja lisäämällä kääntymiskaistojen määrää. Tulvimisongelma korjataan korottamalla tien tasausta.

Lahnuksen liittymä.

Hankkeen taustat/lähtökohdat

Vihdintie (maantie 120) on Helsingin ja Vihdin välillä kulkeva pääkaupunkiseudun päätieverkkoon kuuluva maantie. Vihdintien, Lahnuksentien (mt 1324) ja Vanhan Lahnuksentien (mt 11365) liittymässä Vihdintien päivittäiset liikennemäärät ovat liittymän itäpuolella 11 000 ajoneuvoa vuorokausdessa, ja länsipuolella noin 5 000 ajoneuvoa/vrk. Ennusteiden mukaan liikennemäärä vuonna 2030 ovat noin 14 500 ajoneuvoa/vrk ja 6 500 ajoneuvoa/vrk.

Suuren liikennemäärän sekä huonojen näkymien vuoksi liittyminen Lahnuksentieltä ja Vanhalta Lahnuksentieltä Vihdintielle on ongelmallista. Vihdintien ylitys koetaan turvattomaksi kevyelle liikenteelle ja erityisesti koululaisille.

Tulvimisongelma korjataan nostamalla tien tasausta enimmillään noin 1,5 metriä nykyisestä tasosta.

Hankkeen tavoitteet

Kevyt liikenne risteää Vihdintien kanssa tasossa keskisaarekkeellisen suojatien kautta. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi liittymään rakennetaan liikennevalo-ohjattu suojatie Vihdintien (maantie 120) yli, ja kääntymiskaistojen määrää lisätään. Jalankulku- ja pyöräilyväylä siirretään liittymän länsipuolelle, mikä myös osaltaan parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta. Joukkoliikenteen käytön edellytyksiä parannetaan rakentamalla liityntäpysäköintipaikat ja linja-autopysäkit.

Liittymässä on tulvimisongelmia rankkasateiden ja lumien sulamisen aikaan, koska se sijaitsee ympäristöään matalammalla. Liittymä joudutaan pitämään kuivana pumppaamon avulla. Tulvimisongelma korjataan nostamalla tien tasausta enimmillään noin 1,5 metriä nykyisestä tasosta. 

Pienempi kuva Lahnuksen liittymästä.

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Työt alkoivat huhtikuussa 2018 aikana ja valmistuvat vuoden 2019 toukokuun loppuun mennessä. Suurin osa rakentamisesta saadaan toteutettua vuoden 2018 aikana, mutta osin viimeistelytyöt, yksityistien Y3 loppuun rakentaminen sekä viimeisen päällystekerroksen ja tiemerkintöjen tekeminen ovat keväällä 2019. Hanke sisältyy Väyläviraston korjausvelan toimenpideohjelmaan vuosille 2016–2018.

Liikennejärjestelyt

Työnaikaiset liikennejärjestelyt on toteutettu kolmessa osassa. Lopulliselle linjalle liikenne saatiin siirrettyä marraskuussa 2018.

 

Kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3,5 M€. 

reaktionapit
Sivu päivitetty 30.07.2020