Tasoristeysohjelman kohteet

Ratahanke Suunnitteilla

Tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelmassa tehdään vuosina 2018-2021 65 kohdetta. Kustannukset ovat 28 miljoonaa euroa.

Tasoristeysohjelman ratasuunnittelukohteet

Liikenne- ja viestintäministeriö teki marraskuussa 2017 päätöksen tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelmasta, minkä jälkeen Väylävirasto laati listan parannuskohteista. Vuosille 2018-2021 suunniteltu ohjelma kattaa 65 kohdetta. Toteuttamisen vaatima rahoitusmäärä on 28 miljoonaa euroa.

Kohteet, joista laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma löydät tämän kokonaisuuden alasivuilta.

Tasoristeysohjelma 2018-2021 -hankkeen sivuille