Valtatien 5 liikenneturvallisuustoimenpiteet välillä Siilinjärvi-Lapinlahti, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon ELY-keskus on suunnitellut valtatie 5:n Siilinjärvi–Lapinlahti- välille joukon liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Osa kohteista toteutettiin vuoden 2019 aikana.

Tavoitteena on poistaa vaarallisimpia yksityistieliittymiä ja parantaa jäävien liittymien turvallisuutta pienillä toimenpiteillä. Maanteiden risteyksistä parannetaan Siilinjärvellä Aappolan ja Hoikin risteyksiä, Lapinlahdella Varpaisjärventien ja Nerkoon koulun risteyksiä, sekä vitostiellä Nerkoontien ja Aisomäentien liittymien pysäkkejä.

Liikennevirasto(nykyinen Väylävirasto) on antanut tiesuunnitelmalle 9.11.2018 hyväksymispäätöksen.Osa kohteista toteutettiin valtiovarainvaliokunnan liikenneturvallisuuden parantamiseen kohdentamalla perusväylänpidon 1,5 milj. euron lisärahoituksella vuoden 2019 kesällä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.08.2020