Vt 22 parantaminen välillä Honkala - Hyrkäs, Muhos

Valtatie 22 välillä Oulu - Kajaani on osa Suomen poikittaista tieyhteyttä Ruotsista Tornion rajaasemalta Vartiuksen raja-aseman kautta Venäjälle. Tie yhdistää Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakeskukset toisiinsa ja toimii näitä kahta maakuntaa yhdistävänä päätienä. Tiellä on tärkeä merkitys myös sen varrella olevien kuntien elinvoimaisuuteen, alueen yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn sekä matkailuliikenteelle.

Tiejaksolla on paljon vilkkaita liittymiä, tienvarsiasutusta ja maataloutta, jotka heikentävät valtatien liikenneturvallisuutta. Alueella ei myöskään ole kevyen liikenteen väyliä, joten kevyen liikenteen olosuhteet ovat tiejaksolla heikot.

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien 22 liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta sekä kevyen liikenteen olosuhteita. Tavoitteena on myös joukkoliikenteen käytettävyyden ja valtatien varren asumis- ja liikkumisolosuhteiden parantaminen.

Uudet liikennejärjestelyt:
- Yhtenäisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Honkalan yksityistie - Hyrkkään pysäkkitie, noin 3,6 km.
- Kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen valtatielle  22 Suokyläntien liittymän yhteyteen.
- Kevyen liikenteen silta Muhosjoen yli.
- Viiden väistötilan rakentaminen.
- Väistötilojen yhteydessä olevien linja-autopysäkkien uusiminen ja pysäkkiyhteyksien rakentaminen.

Hankkeessa esitetään myös rakennettavaksi uusia yksityistieyhteyksiä, joilla yksityisteitä järjestellään samoihin liittymiin ja poistetaan valtatien yksityistieliittymiä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,5 milj. euroa.