Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Leo Oja

 • 0295 038 272
 • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Infracon Oy

Valvoja

Tuomas Vulli

 • 040 5957 440
 • tuomas.vulli@infracon.fi

Sundström Ab Oy

Työpäällikkö

Emil Sundström

 • 040 7649 815
 • etunimi.sukunimi@sundstroms.fi

Sundström Oy Ab

Työmaapäällikkö

Tomas Cederberg

 • 040 7061 813
 • etunimi.sukunimi@sundstroms.fi

Vt 27 liikennejärjestelyt Välillä Valtakatu-Palkkitie, Ylivieska

Vt 27:llä on tärkeä merkitys sen varrella olevien kuntien elinvoimaisuuteen, alueen yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn sekä matkailuliikenteelle.

Vt 27 on tärkeä Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakuntien välinen tieyhteys. Se alkaa Kalajoelta ja päättyy Iisalmeen kulkien muutamien taajamien läpi, joista vilkkain on Ylivieskan taajama. Suunnittelukohteena oleva jakso sijaitsee Ylivieskassa, joka on Oulun seudun eteläisen alueen vilkkain kauppapaikka. Tie kuuluu erikoiskuljetusten reitistöön.

Tämä hanke kuuluu nk. perusväylänpidon lisärahoituskohteisiin. Ohjelman valmistelussa on painotettu kaupunkiseutujen kasvun tukemista, elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeita sekä liikenneturvallisuutta. Tämä hanke tukee Ylivieskan maankäytön kehittämistä ja tässä on mukana myös kaupungin rahoitusosuus.

Keskeiset ongelmat suunnittelujaksolla ovat liikenneturvallisuuteen ja rakenteisiin liittyvät puutteet Eteläisellä ylikulkusillalla ja toimivuusongelmat katuliittymissä ja katujaksoilla.

Kevyen liikenteen liikenneturvallisuus etenkin Hakatien kohdalla on koettu ongelmalliseksi, koska kevyt liikenne ei ylitä Hakatietä liikennevalojen kohdalla vaan kadun puolessa välissä.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on suunnitella ratkaisut, joilla parannetaan valtatien liikenteen sekä kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta suunnittelujaksolla sekä mahdollistetaan alueen maankäytön kehittäminen.


Suunnittelualue

Merkittävimmät toimenpiteet:

 • eteläisen ylikulkusillan liikenneturvallisuuden parantaminen
 • lisäkaistojen rakentaminen valtatielle Tulolantien ja Hakatien liittymiin
 • Tulolan alikulkukäytävän leventäminen uuden lisäkaistan vuoksi
 • Hakatien uusiminen, saarekkeen ja liikennevalo-ohjauksen rakentaminen Savarinkadun ja Hakatien liittymään
 • uuden katuyhteyden rakentaminen Ruutihaantielle
 • vasemmalle kääntymiskaista sekä vapaa oikea valtatielle Ollilanojankadun liittymään
 • Tehdastien liittymän kanavointi ja liikennevalojen rakentaminen
 • Palkkitien liittymän kanavointi ja uusi katuyhteys Kauniskallion kaava-alueelle, liikennevalojen rakentaminen liittymään
 • jalankulku- ja pyörätieyhteyksien päivittäminen vastaamaan uusia liittymäjärjestelyitä
 • melusuojauksen rakentaminen Ruuti-haantien ja Lehtolantien kohdalle
 • valaistuksen uusiminen / rakentaminen suunnitelluille väylille
 • viitoituksen uusiminen

Hankkeen on määrä olla valmis 30.9.2019 mennessä.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 3,8 milj. euroa. Hanke rahoitetaan hallituksen myöntämällä perusväylänpidon lisärahoituskohderahoituksella

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.05.2019