Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Markku Merenlahti

  • 050 3964 832

Welado Oy

projektipäällikkö

Hannele Mikkola

  • 040 8361 531

Mestek Oy

työmaapäällikkö

Tapani Kivipää

  • 040 0158 973

Maantien 18585 (Jokelantie) jalankulku- ja pyöräilytie välillä Kamutanmäki - Jängentie, Raahe

Maantie 18585 toimii nykyisellään yhdystienä, joka alkaa valtatieltä 8 ja päättyy kantatielle 88. Maantien kulkee Jokelanperän ja Saarelanperän asuntoalueiden läpi palvellen alueiden nykyistä asutusta. Suunnitteluosuuden pituus on noin 2,4 km ulottuen Kamutanmäeltä Jokelanperälle ja päättyen Jängentien yksityistieliittymään.

Alueella on paljon jalankulku- ja pyöräilyliikennettä, sillä suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee kaksi koulua. Alueella ei ole jalankulku- ja pyöräilyteitä ja suunnittelualueen alkupäässä on tasoristeys.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen, henkilövahinko-onnettomuuksien vähentäminen ja alueiden saavutettavuuden parantaminen.

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet:
- nykyisen Jokelanperän tasoristeyksen siirto n. 22 metriä Raahen suuntaan
- maantien 18585 linjauksen muutos tasoristeyksen kohdalla vastaamaan paremmin nykyisiä suunnitteluohjeita
- uusi linja-autopysäkkipari
- 2,4 km uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää
- yksityistiejärjestelyjä

Kartta väliltä Kamutanmäki - Jängentie.

Rakennustyön aikana alueella on käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.

Hankkeen kustannukset ovat noin 1,9 milj. euroa.