Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Antero Erkinjuntti

  • 0295 037 217

Welado Oy

Hankintapalvelukonsultti

Henri Maarala

  • 040 5769 096

GRK Infra Oy

Työpäällikkö

Jarkko Heiskanen

  • 050 4360 944

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt

Maanteiden 18857 Ouluntaival ja 18856 Kitkantie parantamistyöt Kuusamon keskustassa noin 2,5 kilometrin matkalla alkavat touko-kesäkuun vaihteessa.

Rakennustyöt aloitetaan vesi- ja viemärijohtojen uusimisella sekä kaapelisiirroilla. Työt jatkuvat mm. kiertoliittymän ja saarekkeiden rakentamisella sekä kevyen liikenteen väylien parantamisella. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuussa 2021.

Hankkeeseen kuulu kiertoliittymän rakentaminen Mt 18856 Kitkantien ja Mt 18857 Ouluntaival risteykseen. Kiertoliittymä toteutetaan Shared Space -tyyppisenä liittymänä, jossa jalankulkijoilla on hyvin vapaa liikkuminen. Alueen valaistus toteutetaan erikoisvalaistuksena.

Urakkaan sisältyy lisäksi maanteihin liittyvien Kuusamon kaupungin katujen ja katuliittymien parantaminen, joista tärkeimmät ovat Kaarlo Hännisentie ja Kelantie. Lisäksi urakkaan sisältyy tie- ja katuvalaistustöitä, sähköautojen latauspaikkojen kaapelointitöitä, torialueiden rakentamistöitä sekä vesihuolto- ja kaukolämpötöitä.

Kaupungin keskustan saneerauksella parannetaan kaupungin keskustan viihtyisyyttä ja esteettömyyttä sekä liikenneturvallisuutta.

Suunnittelualueen kartta.

Urakasta aiheutuvat liikennehaitat pyritään minimoimaan mm. neljäntienristeysalueen sulkemisella ajoneuvoliikenteeltä. Näin työmaan läpimenoaikaa saadaan lyhennettyä merkittävästi.Vuonna 2020 kiertotiejärjestelyt ovat käytössä kesäkuun alusta alkaen noin kuuden viikon ajan. Vuonna 2021 tarvittavista työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen myöhemmin. Kaikille kiinteistöille mahdollistetaan kulku koko työmaan ajan.

Hankkeen urakkahinta on 5,5 milj. euroa. Hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitusta. Kustannuksiin osallistuu myös Kuusamon kaupunki ja Kuusamon EVO.

Päätoteuttajana hankkeessa on GRK Infra Oy.