Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Toni Lähderinne

  • 050 3955 170

Welado Oy

valvoja

Lassi Parviainen

  • 040 5738 640

KuljetusPolar Oy

työpäällikkö

Markku Hanhela

  • 040 5385 153

Kantatien 86 ja maantien 786 (Merijärventie) liittymän parantaminen, Oulainen

Urakassa toteutetaan kaksi kohdetta. Ensimmäinen parannuskohde sijaitsee kantatien 86 (Ylivieskantien) ja maantien 786 (Merijärventien) risteyksessä Oulaisissa. Työalueella on henkilöautoliikennettä, raskasta liikennettä ja kevyttä liikennettä.  Kantatien 86 keskimääräinen liikennemäärä on 6 270/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 8 %.

Karttakuva ensimmäisestä parannuskohteesta.
Kantatien 86 (Ylivieskantie) ja maantien 786 Merijärventien liittymä.

Urakan toinen kohde sijaitsee maantiellä 786 ( Merijärventie). Merijärventien keskimääräinen liikennemäärä on 1 330/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 6 %. Rakentamisen aikana yleinen liikenne käyttää niille määrättyjä reittejä.
Urakka-alueen läheisyydessä sijaitsee koulu, jonka takia työmaalla noudatetaan erityistä varovaisuutta.

Karttakuva toisesta kohteesta.
Merijärventien suunnittelualue.

Kantatien 86 ja Merijärventien liittymään rakennetaan liikennevalot ja kantatielle 86 lisätään liikenneportaalit. Merijärventielle rakennetaan kääntymiskaistat ja Nesteen huoltoaseman liittymään väistötila ja pysäkki uusitaan. Nykyisten ja uusien portaalien törmäysriskiä vähennetään korottamalla keskisaareketta ja rakentamalla kaiteita pientareille. Liittymäalueen valaistus uusitaan.  Lisäksi kantatien 86 itäpuolelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä välille Merijärventie - Hussan alikulkukäytävä. Väylä liittyy etelässä rakennettavaan jalankulku- ja pyöräilväylään ja pohjoisessa olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään.

Lisäksi Merijärventielle tehdään uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää noin 620 metriä ja nykyistä väylää parannetaan 150 metriä. Myös ulkoilureittiä siirretään 160 metrin matkalla. Merijärventien valaistusta uusitaan ja sitä jatketaan Nuorisoseurantien liittymään saakka.

Urakoitsijana toimii Kuljetuspolar Oy. Työt aloitetaan 8.6.2020 ja ne valmistuvat 30.10.2020. Työt on aikataulutettu niin, että töitä tehdään koululaisten kesäloma aikaan ja erityistä varoivaisuutta noudattaen. Rakennustyöt tulevat vaikuttamaan alueella liikennöintiin ja vaihtoehtoisia reittejä suositellaan käytettävän mahdollisuuksien mukaan. Työt sijoittuvat pääsääntöisesti päiväsaikaan arkipäivisin.

Hankkeen urakkahinta on 664 000 €. Hankkeen rahoituksesta vastaavat ELY-keskus, ITM Finland sekä Oulaisten kaupunki.