Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Tero Haarajärvi

  • 0295 036 223

Finnmap Infra Oy

Projektipäällikkö

Niko Janhunen

  • 09 8565 3860

Valtatie 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä

Tiesuunnitelma Lamminrahkan eritasoliittymän rakentamisesta valtatie 12:lle Kangasalan ja Tampereen kaupunkien rajan tuntumaan valmistui toukokuussa 2018.

Havainnekuva Lamminrahkan eritasoliittymästä.

Tiesuunnitelma pohjautuu syksyllä 2018 valmistuneeseen "Valtatie 12 parantaminen välillä Alasjärvi–Huutijärvi" -yleissuunnitelmaan. Tiesuunnitelmassa valtatie 12 on vielä yksiajoratainen, mutta tulevaisuudessa se on tarkoitus muuttaa keskikaiteella erotetuksi 2-ajorataiseksi nelikaistaiseksi tieksi.

Suunnitelma sisältää kolme siltaa. Uusi Lamminrahkan risteyssilta tulee palvelemaan eritasoliittymän pohjois- ja eteläpuolista katuverkkoa ja sen varteen sijoittuvaa maankäyttöä. Uusi eritasoliittymä muodostaa valtatieltä yhteyden uusille Lamminrahkan ja Ojalan alueille sekä Vatialaan. Eritasoliittymän risteyssillassa varaudutaan myös mahdolliseen raitioliikenteeseen.

Nykyiset Kiveliön ja Kotipellon alikulkukäytävät uusitaan. Ne toimivat kevyen liikenteen yhteyksinä Lamminrahkan ja Vatialan alueiden välillä.

Tiesuunnitelma sisältää nykyisen maankäytön vaatimat melusuojaustoimenpiteet.  Melusuojaustarpeet tarkentuvat muilta osin kaavoituksen edetessä sekä Lamminrahkan että myös valtatien eteläpuolisella alueella. Myös suunnitteluosuuden tievalaistus uusitaan.

Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) hyväksyi tiesuunnitelman lausuntokierroksen jälkeen marraskuussa 2018. Hankkeen toteutus on käynnissä ja hanke valmistuu syksyllä 2020.