Ajankohtaista

Valtatie 12 liikenne uusille kiertoteille 29.5.2019 rakennustyömaan kohdalla

Kiertotie käyttöön 13.5.2019

Risteyssillan ja alikulkukäkytävien rakentamisen vuoksi valtatie 12 liikenne siirtyi kiertotiereitille 13.5.2019.

Suunnitteluvaiheen sivulle:

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Tero Haarajärvi

  • 0295 036 223

Destia Oy

Työmaapäällikkö

Mika Uusitalo

  • 044 753 3193

Lamminrahkan eritasoliittymä valtatie 12:lla

Lamminrahkan eritasoliittymän rakentaminen Kangasalan ja Tampereen kaupunkien rajan tuntumassa käynnistyi joulukuussa 2018.

Pirkanmaan ELY-keskus toimii Lamminrahkan eritasoliittymän rakennuttajana, urakoitsijana toimii Destia Oy. Kangasalan ja Tampereen kaupungit maksavat eritasoliittymän rakennuskustannukset puoliksi, ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 6,5 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on saada Lamminrahkan eritasoliittymä valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä siten, että uutta eritasoliittymää voidaan hyödyntää Lamminrahkan alueen katuverkon ja maankäytön toteuttamisessa vuoden 2020 alusta alkaen. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2020. 

Kahdeksikkoa muistuttava pisarakiertoliittymä havainnekuvana.

Uusi Lamminrahkan risteyssilta tulee palvelemaan eritasoliittymän pohjois- ja eteläpuolista katuverkkoa. Uusi eritasoliittymä muodostaa valtatie 12:lta yhteyden uusille Lamminrahkan ja Ojalan alueille sekä Vatialaan. Eritasoliittymän risteyssillassa varaudutaan myös mahdolliseen raitioliikenteeseen.

Nykyiset Kiveliön ja Kotipellon alikulkukäytävät uusitaan. Ne toimivat kevyen liikenteen yhteyksinä Lamminrahkan ja Vatialan alueiden välillä.