Siltarekisteri

Poistuu käytöstä Taitorakennerekisterin käyttöönoton myötä alkuvuonna 2017

SIlta veden yllä.

Siltarekisteri on siltojen perustietovarasto. Se sisältää sillan hallinnollisten ja rakenteellisten tietojen lisäksi myös tietoja siltojen vaurioista ja kunnosta, tarkastusten yhteydessä otetuista näytteistä ja niiden analyysituloksista sekä tietoja siltojen ehdotetuista ja toteutuneista korjauksista. Lisäksi rekisteriin on tallennettu mm. siltojen tarkastuksissa otettuja valokuvia.

ELY-keskukset vastaavat siltojen perustietojen oikeellisuudesta sekä korjausten toteutumatietojen syöttämisestä Siltarekisteriin. Perustietoja voivat syöttää ELY-keskusten toimeksiannosta myös sillantarkastuskonsultit. Tarkastustietoja syöttävät lähinnä sillantarkastuskonsultit tekemiensä yleis- ja erikoistarkastusten perusteella. Väyläviraston taitorakenteet-yksikkö vastaa siltojen kantavuustiedoista.


Julkisia siltatietoja ovat siltojen hallinnolliset tiedot, siltojen tie- ja liikennetiedot, siltojen rakenne- ja mittatiedot, siltojen suunnittelu- ja rakentamistiedot, siltojen varusteiden ja laitteiden tiedot, siltojen tarkastus-, vaurio- ja kuntotiedot sekä siltojen suunniteltujen ja toteutettujen korjausten tiedot.

Erikoiskuljetuskantavuustiedot ovat salaisia. Siltojen painorajoitustiedot reititetyssä muodossa ovat luottamuksellisia, mutta yksittäisen sillan painorajoitus- ja muut kantavuustiedot ovat julkisia.
 

Siltarekisteri myös kuntien käytössä

Väylävirasto tarjoaa kunnille mahdollisuuden käyttää hyväkseen Siltarekisteriä ja Liikenneviraston sillantarkastusjärjestelmää. Jos kunta haluaa, voidaan sen siltojen tiedot viedä Siltarekisteriin. Väylävirasto ei peri ohjelmistosta käyttömaksuja. Kunnilta edellytetään kuitenkin sitoutumista siihen, että siltatiedot ovat ajan tasalla.

Tällä hetkellä Siltarekisterissä on noin parinkymmenen kunnan siltojen tiedot. Lisää kuntia liittyy mukaan jatkuvasti.
 

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.07.2020