Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

  • 029 534 3820

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jouni Juuti

  • 029 534 3810

Oulun kolmioraide ja Heikkilänkankaan liikennepaikka

Oulun liikennepaikka on henkilöliikenteen pääteasema ja tärkeä vaihtoasema sekä valtakunnallisesti merkittävä tavaraliikenteen järjestelyratapiha. Oulun kolmioraiteen toteuttaminen mahdollistaa suoran liikennöinnin (Kokkola-Kontiomäki välillä) ilman junien kääntötarvetta Oulun ratapihalla. Uusi Heikkilänkankaan liikennepaikka mahdollistaa Oulu-Kontiomäki rataosalla pitkien junien kohtaamiset.

Nykytila

Kokkola−Vartius-yhteysvälille on ennustettu tavaraliikenteen kasvua. Yhteysvälin merkittävimmät kuljetusvirrat muodostuvat Venäjän rautapelletin Transitokuljetuksista. Rataosan Oulu–Kontiomäki–Vartius välityskyky on liikenteen hallinnan kannalta puutteellinen. Oulusta itään ja etelään suuntautuvien ratayhteyksien väliltä puuttuu suoran liikennöinnin mahdollistava kolmioraide. Tämän vuoksi mm. Venäjältä saapuvat pellettijunat on käännettävä Oulun ratapihalla. Tästä aiheutuu huomattavat vaihtotyön kustannukset ja se hidastaa veturi- ja vaunukaluston kiertoa. Transitojunien liikennöintiä koskevan tavoitteen saavuttaminen edellyttää 925 metrin pituisten liikennepaikkojen käyttömahdollisuutta koko yhteydellä.

Hanke ja tavoitteet

Ratasuunnitelmat tehdään Oulun kolmioraiteesta ja Heikkilänkankaan uudesta liikennepaikasta. Heikkilänkankaan liikennepaikka sijaitsee Oulun kaupungin alueella rataosalla Oulu-Kontiomäki. Hankkeen tavoitteena on liikenteen hallittavuuden parantaminen Ylivieska–Oulu ja Oulu–Kontiomäki-väleillä, Suomen teollisuuden kuljetuskustannusten alentaminen ja Kokkolan satamankautta kulkevan transitoreitin kilpailukyvyn parantaminen.

Aikataulu

Ratasuunnitelma käynnistyi maaliskuussa 2018. Ratasuunnitelma valmistui kesällä 2019.  Tämän jälkeen suunnitelma on mennyt lausunnoille ja nähtäville. Suunnitelma pyritään saamaan lainvoimaiseksi vuoden 2020 aikana. 

Kustannukset

Kolmioraiteen kustannusarvio on  18,5 milj.€ ja Heikkilänkankaan liikennepaikan kustannusarvio on n.13,2 milj. € (MAKU 130 2010=100). Hankkeen hyötykustannussuhde koko rataosalle, kaikkien toteuttavien liikennepaikkojen osalta, on h/k 1,4.