Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

  • 029 534 3820

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812

Oritkarin kolmioraide, ratasuunnitelma, Oulu

Oulun liikennepaikka on henkilöliikenteen pääteasema sekä tärkeä vaihtoasema ja tavaraliikenteen valtakunnallisesti merkittävä järjestelyratapiha. Nokelan tavararatapihalta on raideyhteys Oritkarin satamaan sekä Nuottasaaren teollisuusraiteille. Oritkarin kolmioraide mahdollistaa osaltaan tehokkaamman ja turvallisemman vaihtotyöliikenteen teollisuusraiteille sekä kaivoskuljetukset kehittyvään Oulun satamaan.

Nykytila

Oulun Nokelasta on yhteys Oritkarin satamaan ja yhdistettyjen kuljetuksien raiteille. Liikennöinti pohjoisesta tai tavararatapihalle edellyttää edestakaista vaihtotyöliikettä keskittämättömien vaihteiden kautta. Oritkarin ja Nuottasaaren alueella on mm. Väyläviraston, Oulun kaupungin, Oulun sataman ja teollisuuslaitoksien omistamia raiteita. Yksityisraiteilla on useita tasoristeyksiä.

Suunnittelukohde ja tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa sujuva turvallinen liikennöinti pohjoisen suunnasta ja tavararatapihalta Oritkariin, Nuottasaareen ja satamaan. Toimenpiteillä vähennetään mm. ylimääräistä vaihtotyötarvetta tavararatapihalla.

Suunnittelemassa esietetään VAK-raiteiden sijoitusmahdollisuus kolmioraiteen alueen sisälle.

Aikataulu ja palaute

Ratasuunnitelma ja asemakaavamuutos ovat nähtävillä Oulun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla  17.1.-17.2.2020 välisenä aikana

Kustannukset

Ratasuunnitelma kokonaisuuden kustannukset ovat yhteeensä 19,0 milj.€ (Maku 130 2010=100), sisältäen lunastuskustannukset.