Vt 6 ja mt 4012 / mt 4015 liittymän ja mt 4012 parantaminen, Parikkala

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut tiesuunnitelman valtatien 6 ja maanteiden 4012/4015 liittymän sekä maantien 4012 (Kolmikannantie) parantamiseksi Parikkalan kunnan alueella. Mt 4012 johtaa mm. Parikkalan rajanylityspaikalle. Hanke on osa CBC 2014-2020 Kaakkois-Suomi - Venäjä -ohjelmaa.

 

Lähtökohdat ja vaikutukset

Nykyisin Parikkalan raja-asema toimii tilapäisenä rajanylityspaikkana, jonka kautta kulkee luvanvaraista henkilöauto ja raskasta liikennettä, lähinnä puukuljetuksia. Suomesta rajanylityspaikan kautta poistuvien venäläisten määrä on kasvanut vuonna 2015. Parikkalan rajanylityspaikan mahdollinen avaaminen kansainväliselle rajaliikenteelle tulee muuttamaan maantien 4012 (Kolmikannantie) liikennemääriä oleellisesti.

Tiesuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä varmistetaan valtatien 6 ja Kolmikannantien risteysalueen liikenteen toimivuus ja sujuvuus, parannetaan oleellisesti risteysalueen liikenneturvallisuutta ja kohennetaan kevyen liikenteen yhteyksiä. Lisäksi Kolmikannatien liikennöitävyyttä parannetaan.

 

Linkki tiesuunnitelma-aineistoon (eurakka.net)

 

Suomen, Venäjän ja EU:n liput.