Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Mt 408 ja Mt 409 kevyen liikenteen järjestelyt ja liikenneturvallisuustoimenpiteet, Savitaipale

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut vuonna 2013 yhteistyössä Savitaipaleen kunnan kanssa tie- ja rakennussuunnitelman maanteiden 408 ja 409 kevyen liikenteen väyläverkon täydennystarpeiden ja alueellista liikenneturvallisuutta parantavien toimenpidetarpeiden osalta.

 

Mt 409 (Savitaipaleentien) varteen, tien länsipuolelle esitetään rakennettavaksi kevyen liikenteen väylää noin 1,8 km:n matkalle välille valtatie 13 - Partakoskentien ja Taipalsaarentien risteys. Kevyen liikenteen väylän alkuosa vt 13 - Peltoinlahdentien ja Partakoskentien risteys toteutetaan noin 0,8 km:n matkalla erillisenä, välikaistalla erotettuna väylänä ja loppuosa välillä Peltoinlahdentien ja Partakoskentien risteys - Partakoskentien ja Taipalsaarentien risteys pääosin reunakivellisenä, korotettuna väylänä.

Mt 408 (Taipalsaarentien) varteen, tien pohjoispuolelle esitetään rakennettavaksi pääosin korotettua, reunakivellistä kevyen liikenteen väylää noin 0,5 km:n matkalle Rauhanlaakson hautausmaan risteykseen saakka.

Lisäksi hankekohteeseen esitetään tehtäväksi liikenneturvallisuustoimenpiteinä liittymä- ja suojatiejärjestelyjä sekä ajonopeushidasteita.

Toteutustarpeet ovat tarvittaessa jaettavissa 2 osakokonaisuuteen, jotka voidaan jatkossa aikatauluttaa erillisiksi hankkeiksi. Kiireellisin toteutustarve on maanteiden 409 ja 408 muodostamalla osuudella välillä Peltoinlahdentien ja Partakoskentien risteys - Partakoskentien ja Taipalsaarentien risteys - Rauhanlaakson hautausmaan risteys.

Suunnitelmat päivitetään syksyllä 2020. Tiesuunnitelman hyväksymispäätös saadaan talvella 2021. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen käynnistymisen aikaisintaan keväällä 2021.

Hankekohde ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Mahdollisesta kunnan rahoitusosuudesta käydään erillisneuvottelut syksyllä 2020. Hankkeen alustava kustannusarvio on 1,0 M€.

Tiesuunnitelman kartta-aineistot 31.3.2013:

Yleiskartta 2.1T (pdf, 2 Mt)

Liikennetekniset poikkileikkaukset (pdf, 120 Kt)