Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Mirko Juppi

  • 0295026720

Mt 16165 ja mt 16173 kevyen liikenteen järjestelyt välillä vt 27–Punahovintie, Iisalmi

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

 

Suunnittelukohde sijaitsee Koljonvirran länsipuolella Iisalmen kaupungissa. Tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita rakentamalla kevyen liikenteen väylä Ylemmäisentien ja Porovedentien varteen.

Nykytila ja ongelmat

Porovedentien (mt 16173) itäpuolelle sijoittuu melko runsaasti asutusta. Tien pientareet ovat kapeat kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta. Suunnittelualueella liikennemäärä on keskimäärin n. 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita rakentamalla noin 2 km pituinen kevyen liikenteen väylä ja tievalaistus välille vt 27 – Punahovintie.  Ylivieska–Iisalmi-radan yli toteutetaan erillinen kevyen liikenteen silta.

Hankkeen tilanne

Suunnittelutyöt käynnistyivät v. 2020 kesällä ja tiesuunnitelmaluonnosta esitellään verkossa marras-joulukuussa Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2020 ja rakennussuunnitelma kevättalvella 2021.

Väylä rakennetaan Iisalmen kaupungin rahoituksella. Alustava toteutusajankohta on vuoden 2021 kesällä.

Tutustu suunnitelmaluonnoksiin 10/2020 Sitowise Oy:n sivuilla