Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Jesse Kananen

  • 0295 037 020

Maantie 933 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Häkinvaara-Valajaskoski, Rovaniemi

Tiehanke Valmistunut Lappi

Hankkeessa rakennetaan Mt 933 Häkinvaara–Valajaskoski yhteyteen kevyen liikenteen väylä.

 

Kartta väliltä Hakinvaara-Valajaskoski.

Hankkeen taustaa

Maantien 933 liikennemäärä (kvl) on 1300 ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus on noin 7 %. Sallittu nopeus maantiellä on 80 km/h valtatien 4 ja Iisakinperän välisellä osuudella. Voimalaitosalueella, patopenkereellä ja joen eteläpuolella on 50 km/h nopeusrajoitus. Patosillalla liikenne pohjoisen suunnasta on väistämisvelvollinen. Onnettomuuksia suunnittelualueella on sattunut vuosina 1990-2007 yhteensä 8 kpl. Onnettomuuksista yksi on johtanut henkilövahinkoon.

Maantiellä 933 on paljon maansiirtoliikennettä ja tieltä puuttuu kevyen liikenteen väylä. Tiellä on runsaasti kevyttä liikennettä, koska tie on osa suosittua pyöräilyreittiä Rovaniemen kaupungista Kemijokea reunustavien valtatien 4 ja maantien 926 välisellä osuudella.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeessa rakennetaan kevyen liikenteen väylä maantielle 933 välille Häkinvaara–Valajaskoski, eli koko maantien osalle. Tiesuunnitelma perustuu hankkeesta aikaisemmin laadittuun toimenpideselvitykseen.

Kevyen liikenteen väylän kokonaispituus on 2 270 metriä ja se sijoittuu maantien länsipuolelle. Väylä rakennetaan erillisenä Koivumäentielle saakka, minkä jälkeen se sijoitetaan maankäytöllisistä syistä päätien yhteyteen reunakivellä korotettuna. Kemijoen eteläpuolella loppuosa kevyen liikenteen väylästä rakennetaan erillisenä noin 120 metrin matkalla.

Maantien oikeanpuoleinen linja-autopysäkki siirretään Iisakinperäntien liittymän yhteyteen ja vasemmanpuoleista pysäkkiä levennetään 3,5 metrin levyiseksi.

Tien oikealle puolelle tehdään reunakivellistä ajorataosuutta noin 530 metrin matkalle. Maantien tiekaiteet uusitaan tien molemmilta puolelta.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta.

Hankkeen kustannukset ja aikataulu

Hankkeen kustannusarvio on n. 0,6 M€. Rakentaminen on alkanut kesällä 2019 ja työt valmistuvat lokakuussa 2019.

Ajankohtaista

- hanke on valmistunut.

Urakoitsijana toimii NCC Suomi Oy.