Tietoa CEF Liikennehauista

CEF Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) -ohjelma-asetuksessa määritetään edellytykset, menetelmät ja menettelyt, joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin rahoitustukea liikenteen, energian ja televiestinnän infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi. CEF1 rahoituskauden 2014–2020 liikennealan budjetti oli 26,250 miljardia euroa, josta 11,305 miljardia euroa oli korvamerkitty koheesiomaille. Tukiprosentti vaihtelee 10-85 % riippuen hankkeen tyypistä.

CEF2 tulee olemaan osa EU:n seuraavaa, vuosien 2021–2027, pitkän aikavälin budjettikautta. Verkkojen Eurooppa -rahoitusta on ehdotettu liikenteen alan investointeihin 30,6 mrd euroa.

Komissio valmistelee hakuohjelmat, julkaisee haut ja pitää haun avautuessa infotilaisuuden. Tulevista ja avoinna olevista hauista löytyy tietoa Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston INEA:n sivuilta. Yleensä tieto hausta ja sen sisällöstä tulee vasta lähellä haun avautumista.

Avoinna olevat haut

Avoinna olevat haut

CEF Liikenne 2019 Blending Facility -haku

Euroopan komissio on avannut liikennesektorille rahoitushaun, jossa yhdistetään EU-tuki ja ulkopuolinen rahoitus. Haun tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. CEF Liikenne 2019 Blending-haku avattiin 15.11.2019 ja seuraava hakuaika päättyy 28.8.2020. Lue lisää Suomen kansallisesta hakuprosessista täältä. Lisätietoja Blending Facility -hausta Euroopan Innovaatio- ja verkkoviraston internetsivuilta.

Kansallinen prosessi

Suomi pyrkii järjestämään kansallisen hakuinfon yhteistyössä komission kanssa. Kansallisessa hakuinfossa jaetaan tietoa hausta sekä kansallisesta aikataulusta ja hakijoilla on myös mahdollisuus esitellä hankeideoita komission edustajille. Katso tietoa tulevista kansallisista hakuinfoista Tapahtumat -sivulta.

Hakija vastaa hakemuksen tekemisestä ja hakemuksen toimittamisesta komissiolle sähköisen hakujärjestelmän kautta. Jos hankkeessa on hakijoita useammasta maasta, niin jokaisen maan kansallista prosessia tulee noudattaa hakuvaiheessa.

Hakijoiden tulee selvittää hakuvaatimukset ja kansalliset aikataulut hyvissä ajoin. Hakijoiden tulee varautua siihen, että hakemusten laatiminen ja kansallinen hyväksyntäprosessi vie aikaa (ks. tarkemmat tiedot ja yhteyshenkilöt kohdasta Avoinna olevat haut, kansallinen prosessi Suomessa). Rahoitustukiprosessia havainnollistava kaavio.

Haun alkuvaiheessa hakemuksista toimitetaan lyhyt projektitiivistelmä Väylävirastoon, jossa koostetaan yhteenveto Suomen tukihakemuksista LVM:lle. LVM esittelee hakemukset eduskunnan raha-asiainvaliokunnalle. LVM toimii myös hakemusten kansallisena hyväksyjänä ja allekirjoittaa hakemukset jäsenvaltion puolesta. Vain raha-asianvaliokunnassa esitellyt hakemukset voidaan allekirjoittaa. Allekirjoitettava hakemuslomake (A-lomake) tulee toimittaa LVM:öön kansallista aikataulua noudattaen (hakemukseen syötettävät LVM:n yhteystiedot).

Ympäristöministeriö (YM) hyväksyy hankkeiden ympäristölain määräystenmukaisuuden (YVA, Vesipuitedirektiivi ja Natura 2000). YM:n hyväksyntä saattaa edellyttää asianomaisen ELY-keskuksen lausuntoa hankkeelle. Allekirjoitettava hakemuslomake (C-lomake) tulee toimittaa Ympäristöministeriöön kansallista aikataulua noudattaen. Tarkemmat ympäristöministeriön tekemät ohjeet C-lomakkeen täyttöön suomeksi.

Sulkeutuneet haut

CEF Liikenne 2019 MAP haku

2019 CEF Transport MAP call - haku auennut 16.10.2019

CEF Liikenne 2019 -haku

LVM: Satamat hakevat EU:n rahoitustukea 10,3 miljoonaa euroa, 4.4.2019

2019 CEF Transport Call - haku auennut 5.12.2019

CEF Liikenne 2018 -haku

LVM: Suomen liikennehankkeille 10 milj. euroa EU:n rahoitustukea, 26.3.2019

LVM: Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille, 18.10.2018

2018 CEF Transport Call - haku auennut 17.5.2018

CEF Liikenne 2017 Blending -haku

LVM: Suomi saa 29,9 miljoonaa euroa EU:n rahoitustukea liikennehankkeille, 4.10.2018

LVM: Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille, 28.3.2018 

2017 CEF Transport Blending Call - Toinen hakuaika päättyy 12.4.2018

2017 CEF Transport Blending Call, 2nd cut-off date leaflet 

CEF Liikenne Blending 2017 – ensimmäinen hakuaika päättynyt

2017 CEF Transport Blending Call Info Day

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä


reaktionapit
Sivu päivitetty 29.05.2020