Suomen TEN ja CEF -liikennehankkeet

Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö koordinoi ja informoi TEN ja CEF Liikenne -asioita yhdessä Väyläviraston ja Traficomin kanssa. Sidosryhmille järjestetään hakuinfoja hakujen aukeamisen yhteydessä ja mahdollisuuksia esitellä hankeaihioita Euroopan Komission edustajille.

Pohjoismaiden liikenneviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä CEF liikennepolitiikan ja hakujen osalta. Pohjoismaisella yhteistyöllä edistetään rajat ylittäviä hankkeita ja TEN-T sekä CEF tavoitteiden toteutumista. Väylän edustaja osallistuu Komission ylläpitämään neuvonantoryhmään CEF Liikenteen osalta (lue lisää täältä).

Vuosien 2014-2019 aikana Suomi on saanut CEF-tukea yhteensä noin 179,6 miljoonaa euroa 44 liikenneprojektille. Komission ylläpitämät maakohtaiset tiedot vuosille 2014-2019 löytyvät täältä. Vuonna 2018 Suomelle myönnettiin tukea noin 30 miljoonaa euroa liikennehankkeille (lue lisää täältä).

Suomi on ollut kaikista EU-maista selvästi suurin tuensaaja merenkulun hankkeissa. Lue lisää täältä.

Edellisellä rahoituskaudella vuosina 2007-2013 suomalaisia projektipartnereita oli mukana 45 TEN-T -hankkeessa. Lisätietoa Suomen TEN-T -hankkeista löytyy täältä.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.05.2020