Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T ja CEF -rahoitus

Verkkojen Eurooppa (CEF) -liikennehaku

Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) -ohjelma-asetuksessa määritetään edellytykset, menetelmät ja menettelyt, joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin rahoitustukea liikenteen, energian ja televiestinnän infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi. Rahoituskauden 2014–2020 liikennealan budjetti on 26,250 miljardia euroa, josta 11,305 miljardia euroa on korvamerkitty koheesiomaille. Tukiprosentti vaihtelee 10-85 % riippuen hankkeen tyypistä.

Euroopan komissio on ehdottanut, että Verkkojen Eurooppa – ohjelmaa (Connecting Europe Facility, CEF) uudistetaan osana EU:n seuraavaa, vuosien 2021–2027, pitkän aikavälin budjettikautta. Verkkojen Eurooppa rahoitusta osoitettaisiin liikenteen alan investointeihin 30,6 mrd euroa.

Tietoa hakuprosessista

Komissio valmistelee hakuohjelmat, julkaisee haut ja pitää haun avautuessa infotilaisuuden. Tulevista ja avoinna olevista hauista löytyy tietoa INEA:n sivuilta. Yleensä tieto hausta ja sen sisällöstä tulee vasta lähellä haun avautumista. Suomi pyrkii järjestämään kansallisen hakuinfon yhteistyössä komission kanssa. Kansallisessa hakuinfossa jaetaan tietoa hausta sekä kansallisesta aikataulusta ja hakijoilla on myös mahdollisuus esitellä hankeideoita komission edustajille. Katso tietoa tulevista kansallisista hakuinfoista Tapahtumat -sivulta.

Hakijoiden tulee selvittää hakuvaatimukset ja kansalliset aikataulut hyvissä ajoin. Hakemusten laatiminen ja kansallinen hyväksyntäprosessi vie oman aikansa ja siihen hakijoiden tulee varautua. Hakijoita kehotetaan olemaan heti haun avauduttua yhteydessä LVM:ään tai Väylään (ks. tarkemmat yhteystiedot alta kohdasta Avoinna olevat haut, kansallinen prosessi Suomessa). Haun alkuvaiheessa hakemuksista toimitetaan ministeriöön lyhyt hankekuvaus. Suomessa LVM toimii kansallisena hyväksyjänä ja esittelee hakemukset eduskunnan raha-asiainvaliokunnalle.

Ympäristöministeriö (YM) hyväksyy hankkeiden ympäristölain määräystenmukaisuuden (YVA, Vesipuitedirektiivi ja Natura 2000). YM:n hyväksyntä saattaa edellyttää asianomaisen ELY-keskuksen lausuntoa hankkeelle.

Allekirjoitettavat hakemuslomakkeet (A-lomake LVM:lle ja C-lomake YM:lle) tulee toimittaa hyvissä ajoin kansallista aikataulua noudattaen. Hakija vastaa hakemuksen tekemisestä, kansallisesta hyväksyntäprosessista sekä hakemuksen toimittamisesta komissiolle sähköisen hakujärjestelmän kautta. Jos hankkeessa on hakijoita useammasta maasta, niin jokaisen maan kansallista prosessia tulee noudattaa hakuvaiheessa.

Rahoitustukiprosessia havainnollistava kaavio.

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.01.2020